Πρόσκληση 5ης Σεπτεμβρίου 2016

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών

Τμ. Αιρετών Οργάνων

Οικονομική Επιτροπή                                              Κόρινθος, 01-09-2016

Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                               Αριθμ. Πρωτ.: 35345

Τηλ. 27413 61021

Fax  27413 61038

Πληρ.    Χουρσαλά Ειρήνη

             Κότσαλου Βενετία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.  

1]Νικ. Σταυρέλη

2]Δημ. Βλάσση

3]Γεωργ. Φαρμάκη

4]Ανδρ. Ζώγκο

5]Αντ. Παππά

6] Χρ. Κορδώση

7] Αλεξ. Γκουργιώτη

8]Βασ. Πανταζή

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 5η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.      Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016.

2.      Συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

3.      Ακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Ανάπτυξη διαδραστικού πληροφοριακού συστήματος πολιτιστικού περιεχομένου για τους Δήμους Κορινθίων και Νεμέας (πολ-e-ς).

4.      Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΟΦΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 190.674,60€.

5.      Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών για την εκτέλεση της εργασίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 37.200,00€ και ανακήρυξη μειοδότη.

6.      Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου – αναψυκτηρίου στον οικισμό Αλαμάνο της Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων.

7.      Περί δικαστικών συμβιβασμών σε δικαστικές υποθέσεις αποζημίωσης οφειλών.

8.      Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής.

9.      Ορισμός υπολόγων για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.

10.  Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Δήμαρχος Κορινθίων

Leave a Comment