Προκήρυξη θέσεων Εθελοντή Σχολικού τροχονόμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΝΠΔΔ

«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»

——————————————————————

Αριθμός πρωτ.  157/6-9-2016

 

Προκηρύσσει

Την πλήρωση θέσεων Εθελοντή Σχολικού τροχονόμου,

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων Εθελοντή Σχολικού τροχονόμου, στα κάτωθι σχολεία :

Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   1.

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

   2.

1o  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

   3.

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

   4.

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

   5.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΜΥΡΗΣ

   6.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΣΟΥ

   7.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΧΑΙΟΥ

   8.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ

   9. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΧΑΙΟΥ

10.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ

σύμφωνα με τα παρακάτω:

1.    Η πρόσληψη θα γίνει από την έναρξη μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2016-2017, δηλαδή από 12 Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι τις 15 Ιουνίου 2017 .

2.    Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι. Αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του.

3.    Οι ώρες απασχόλησης είναι:

·         Από τις 7.50 μέχρι τις 8.20 το πρωί

·         Από τις 13.00 μέχρι τις 13.30

Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.

 

4.    Στον εθελοντή Σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176 ευρώ, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.

5.    Ο εθελοντής Σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.

6.    Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα «SΤΟΡ» και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ». Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.

7.    Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα.

               Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016 στις 10.30 στη διεύθυνση του σχολείου στο οποίο ενδιαφέρεται να απασχοληθεί :

1.    Αίτηση.

2.    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, πιστοποίηση εκπαίδευσης κ.λ.π.).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση του σχολείου.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να τοιχοκολληθεί στα ανωτέρω σχολεία .

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Leave a Comment