ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Κόρινθος, 09-09-2016 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                          Αριθμ. Πρωτ. 36546
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                                                                                                                                                                              
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                     ΠΡΟΣ
Τ.Κ.  20 131   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                          Τον/την ……………………. 
ΠΛΗΡ.: Σούκουλης Αντώνης                                       Μέλος του Συμβουλίου της
ΤΗΛ.: 2741 3 61070                                                    Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου.
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010, την εγκύκλιο 49/74572/29-12-2010, το Ν. 2690/1999 σας καλούμε για πρώτη φορά σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων που θα γίνει την 13-09-2016 ημέρα της εβδομάδος Τρίτηκαι ώρα 14:30 στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (οδός Κολιάτσου  32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:
 
 
1.       Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στην ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΜΑΡΙΑ του Χρήστου, «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» που βρίσκεται στην οδό Κολοκοτρώνη 25,  στην Κόρινθο.
2.       Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στον ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ του Αποστόλου, «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» που βρίσκεται στην οδό Εθνικής Αντίστασης 10,  στην Κόρινθο.
3.       Ονομασία ανώνυμης οδού στην περιοχή «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου.
4.       Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας – ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου της Δ.Κ. Κορίνθου της Δ.Ε. Κορίνθου στο Δήμο Κορινθίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας».
5.       Αποδοχή πρακτικού επιτροπής καταγραφής ακινήτων της Δ.Κ. Κορίνθου.
 
 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
            της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ

Leave a Comment