Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Κόρινθος, 23 Σεπτεμβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                       Αριθμ. Πρωτ. 38972
              ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       
              ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                
                  Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                           
              Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                                           
              Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                                 Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                      
                   Τ.Κ.  20131, Κόρινθος                                                                                         
              Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070                                                                         
                   
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1  του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 28η  Σεπτεμβρίου 2016  ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη  και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
1.  Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων στους οποίους θα επιτρέπεται η τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων  πλαισίων για τη προβολή υπαίθριων διαφημίσεων για την τριετία 2017-2019.
2.   Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016.
3.   Χορήγηση άδειας διαγράμμισης –σήμανσης απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν ιδιωτικού χώρου στάθμευσης στην  οδό .Λ. Ανδρέα Παπανδρέου 25, Κόρινθος.
4.   Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση που διοργανώνει το 3ο Γυμνάσιο Κορίνθου.
5.  Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση αγώνων δεξιοτεχνίας & drift αυτοκινήτων στη περιοχή Αγ. Νικολάου Κορίνθου.
6.    Έγκριση πίστωσης  για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου
7.    Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου       
 
 
 
    Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                                                                  
                     
                                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ  Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ 

 

Leave a Comment