ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Κόρινθος, 29-09-2016 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                         Αριθμ. Πρωτ.  39907
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                                                                                                                                                                              
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                     ΠΡΟΣ
Τ.Κ.  20 131   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                          Τον/την ……………………. 
ΠΛΗΡ.: Σούκουλης Αντώνης                                       Μέλος του Συμβουλίου της
ΤΗΛ.: 2741 3 61070                                                   Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου.
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010, την εγκύκλιο 49/74572/29-12-2010, το Ν. 2690/1999 σας καλούμε για πρώτη φορά σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων που θα γίνει την 03-10-2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρακαι ώρα 14:30 στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (οδός Κολιάτσου  32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:
  
1.       Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στον KONTANTINOGEGA του ROBERT, «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πρόχειρου γεύματος» που βρίσκεται στην οδό Κολιάτσου 36,  στην Κόρινθο.
2.       Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στην ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε., «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» που βρίσκεται στην οδό Λεωφόρο Αθηνών και Αριστοτέλους,  στην Κόρινθο.
3.       Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στον ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του Ιωάννου, «επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών – επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγω οινοπνευματωδών ποτών» που βρίσκεται στην οδό Δαμασκηνού 42,  στην Κόρινθο.
4.       Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Ανδρέα, «επιχείρηση αίθουσας συνάθροισης κοινού (θέατρο – συναυλία)» που βρίσκεται στην οδό Αδειμάντου 12,  στην Κόρινθο.
5.       Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στην ¨ΚΑΦΕΠΟΙΕΙΝ Ο.Ε.» «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πρόχειρου γεύματος» που βρίσκεται στην οδό Άργους 26,  στην Κόρινθο.
6.       Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ»  στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΑΘ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.» που βρίσκεται στην οδό Εθνικής Αντίστασης 14 και Πυλαρινού, στην Κόρινθο.
7.       Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «επιχείρηση αναψυχής και  προσφοράς κατά κύριο λόγο  οινοπνευματωδών ποτών – επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος»  στην εταιρεία «ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» που βρίσκεται στην οδό Κολοκοτρώνη 5, στην Κόρινθο.
8.       Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ»  στον  Σταματίου Κωνσταντίνο του Βλασίου που βρίσκεται στην οδό Δερβενακίων 13 και Πυλαρινού 24, στην Κόρινθο.
9.       Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ»  στην  Σουλιώτη Αγγελική του  Χρήστου που βρίσκεται στην οδό Εθνικής Ανεξαρτησίας 36, στην Κόρινθο.
                                                                                        Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
            της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ

 

Leave a Comment