Πρόσκληση 6ης Οκτωβρίου 2016

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Οικονομική Επιτροπή                                             Κόρινθος, 05-10-2016

Κολιάτσου 32 – 20100 Κόρινθος                              Αριθμ. Πρωτ.: 40802

Τηλ. 27413 61021

Fax 27413 61038

Πληρ.    Χουρσαλά Ειρήνη

             Κότσαλου Βενετία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.  

1]Νικ. Σταυρέλη

2]Δημ. Βλάσση

3]Γεωργ. Φαρμάκη

4]Ανδρ. Ζώγκο

5]Αντ. Παππά

6] Χρ. Κορδώση

7] Αλεξ. Γκουργιώτη

8]Βασ. Πανταζή

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 6η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για κάλυψη δαπανών διοργάνωσης επιμορφωτικού σεμιναρίου για το προσωπικό του Δήμου Κορινθίων.

 

  Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα, διότι το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 10-10-2016 κι ως εκ τούτου οι απαιτούμενες διαδικασίες για την κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Δήμαρχος Κορινθίων

Leave a Comment