ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 

  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Κόρινθος, 17-11-2016 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                           Αριθμ. Πρωτ.  47384
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                                                                                                                                                                              
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                      ΠΡΟΣ
Τ.Κ.  20 131   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                            Τον/την ……………………. 
ΠΛΗΡ.: Σούκουλης Αντώνης                                         Μέλος του Συμβουλίου της
ΤΗΛ.: 2741 3 61070                                                     Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου.
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010, την εγκύκλιο 49/74572/29-12-2010, το Ν. 2690/1999 σας καλούμε για πρώτη φορά σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων που θα γίνει την 21-11-2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρακαι ώρα 14:30 στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (οδός Κολιάτσου  32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:
 
1.       Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στην ΚΟΨΑΧΕΙΛΗ ΕΥΣΕΒΕΙΑ του Ευστρατίου, επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πρόχειρου γεύματος (Αναψυκτήριο) – επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Πρατήριο Άρτου) που βρίσκεται στην οδό Ακύλα και Πρισκίλας 19 Συνοικισμός,  στην Κόρινθο.
2.       Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στην ΜΑΥΡΟΚΟΡΙΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του Σωκράτη επιχείρηση παροχής υπηρεσιών (Κομμωτήριο)  που βρίσκεται στην οδό Λουτρακίου 23,  στην Κόρινθο.
3.       Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στην LAKATOSGABRIELLA (ΛΑΚΑΤΟΣ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΛΑ) του GABOR (ΓΚΑΜΠΟΡ) επιχείρηση παροχής υπηρεσιών (Μανικιούρ – Πεντικιούρ)  που βρίσκεται στην οδό Περιάνδρου 1 και Δαμασκηνού,  στην Κόρινθο.
4.       Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στην ΛΑΓΟΥΔΕΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Κων/νου επιχείρηση παροχής υπηρεσιών (Κομμωτήριο – περιποίησης χεριών ποδιών, εργαστήριο δερματοστιξίας)  που βρίσκεται στην οδό Κύπρου 31,  στην Κόρινθο.
5.       Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στην ΚΟΚΑΛΙ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ του Βασιλείου, επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος που βρίσκεται στην οδό Πατρών 67,  στην Κόρινθο
6.       Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στην ΣΕΦΕΡΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Σωτηρίου, επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών που βρίσκεται στην οδό Αποστόλου Παύλου και Κύπρου,  στην Κόρινθο
7.       Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος»  στον ΚΑΠΕΛΛΑ ΧΡΗΣΤΟ του Ιωάννη που βρίσκεται στην οδό Κολιάτσου 28, στην Κόρινθο.
8.       Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (Καφετέρια)»  στην ΜΠΑΛΑΦΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΜΑΡΙΑ  του Παναγιώτη που βρίσκεται στην οδό Περιάνδρου 21, στην Κόρινθο.
9.       Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος»  στην TETYANAMILLER του VLADIMIR που βρίσκεται στην οδό Δαμασκηνού 85-87, στην Κόρινθο.
10.    Ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ»  της  «Χ. ΜΠΟΥΡΕΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»  που βρίσκεται στην οδό Πυλαρινού 83-85, στην Κόρινθο.
11.    Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος έτους 2017.
                                                                                          Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
            της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου 

                                                                                         ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ

 

Leave a Comment