ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 


 
 
    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Κόρινθος,  25  Νοεμβρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                     Αριθμ. Πρωτ. 48610
  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       
 

                  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                

 

              Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                        

 

                  Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                              

              Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                                                                 
              Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                                                                                  
                   Τ.Κ.  20131, Κόρινθος                                                                                            
              Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070                                                                                 
                   
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 29η Νοεμβρίου  2016  ημέρα της εβδομάδος Τρίτη  και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
1.  Έγκριση της υπ΄  αριθμ. 93/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», περί έγκρισης ισολογισμού έναρξης του νομικού προσώπου
2. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 74/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» για αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους  2016
3.   Έκδοση κανονισμού λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Κορινθίων
4.  Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Α/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων Ν. Κορινθίας για τα έτη 2017-2018
5.  Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Β/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων Ν. Κορινθίας για τα έτη 2017-2018
6.   Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.ΝΤ.Μ.Ε. του έργου «Ανακατασκευή παλαιού Δημοτικού Σχολείου Κατακαλίου» και παράταση συμβατικής προθεσμίας.
7.   Έγκριση 2ης έκδοσης εγχειριδίου διαδικασιών για την τεκμηρίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου Κορινθίων για την υλοποίηση πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 [Προσαρμογή στο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016)]
8.    Τροποποίηση της αριθμ. 11/221/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. ΥΠ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό 14.6i.26-27.1»
9. Τροποποίηση της αριθμ. 12/237/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με το ΦΟΔΣΑ Π. Πελοποννήσου
10.  Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Επισκευή τσιμενταυλάκων άρδευσης στη Δ.Ε. Άσσου –Λεχαίου»
11.   Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ολοκλήρωση πλατείας Κ.Χ. Γ 939 Σχεδίου Πόλεως Κορίνθου».
12.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή γηπέδου Αγ. Βασιλείου»
13. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση – διαμόρφωση πλατείας σχεδίου πόλεως Αγίας Άννας».
14. Σύσταση  επιτροπής προσωρινής –οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Πεζοδρομίων οικισμού Λουτρών Ωραίας Ελένης»
15. Συγκρότηση επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης «Υπηρεσία on-line διαχείρισης του στόλου οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Κορινθίων
16. Μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης της «Προμήθειας λογισμικού για την ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων και συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου»
17.   Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους  2016
18.   Κατανομή ποσού 127.280,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2016 των σχολικών μονάδων του Δήμου μας (Δ’ κατανομή) και αποζημίωση των σχολικών τροχονόμων
19.    Επιχορηγήσεις Αθλητικών & Πολιτιστικών συλλόγων –σωματείων
20.    Έγκριση μετάβασης στη Θεσσαλονίκη   για το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ από 1-3/12/2016
21.    Έγκριση διάθεσης πίστωσης  για Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
22.    Έγκριση δαπάνης για τις εορτές των Χριστουγέννων, του νέου έτους και των Φώτων.
23.    Διοργάνωση εκδήλωσης προς τιμή του αείμνηστου Θωμά Θωμαΐδη
24.    Έγκριση πίστωσης για την 19η εθελοντική αιμοδοσία της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος.
25.  Συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στο διακρατικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Χρυσοπράσινο Φύλλο» που διοργανώνει το 3ο Γυμνάσιο Κορίνθου.
26. Συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στην χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου.
27.  Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
28.  Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 3/2016 πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
29.  Διάθεση πιστώσεων
30.  Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους κοιμητηρίων
31.  Έγκριση οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου
32. Έγκριση οδοιπορικών εξόδων, δαπάνης διανυκτέρευσης και ημερήσιας  αποζημίωσης του Αντιδημάρχου  Χαράλαμπου Καμπούρη.
33. Έγκριση οδοιπορικών εξόδων, δαπάνης διανυκτέρευσης και ημερήσιας  αποζημίωσης του Αντιδημάρχου  Ανδρέα Ζώγκου
34.   Αιτήματα συνδημοτών μας για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο.
 
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.            
 
                                                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣΓ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ 

Leave a Comment