ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Κόρινθος, 29-11-2016 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                          Αριθμ. Πρωτ. 49030
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                                                                                                                                                                              
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                     ΠΡΟΣ
Τ.Κ.  20 131   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                           Τον/την ……………………. 
ΠΛΗΡ.: Σούκουλης Αντώνης                                        Μέλος του Συμβουλίου της
ΤΗΛ.: 2741 3 61070                                                      Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου.
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010, την εγκύκλιο 49/74572/29-12-2010, το Ν. 2690/1999 σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων που θα γίνει την 29-11-2016 ημέρα της εβδομάδος Τρίτηκαι ώρα 19:30 στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (οδός Κολιάτσου  32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:
 
 
1. Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στην εταιρεία «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.», επιχείρηση χονδρικής και λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών που βρίσκεται στην οδό Εθνικής Ανεξαρτησίας 26,  στην Κόρινθο.
2. Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Μαρινάτο Ιωάννη του Γεωργίου, επιχείρηση προσωρινές λυόμενες κατασκευές ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΙΔΕΙΕΣ (Λούνα Πάρκ – Παγοδρόμιο)   στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου,  στην Κόρινθο.
 
Η ανάγκη συζήτησης και λήψης απόφασης για τα ανωτέρω δύο θέματα  κρίνεται σοβαρή και κατεπείγουσα διότι άμεσα πρέπει να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις.
 
                                                                                           Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
            της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
 

                                                                                             ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ

 

Leave a Comment