Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση της 29ης Νοεμβρίου 2016

 

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση της 29ης  Νοεμβρίου 2016:

 • Κατά Πλειοψηφία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργία Λαϊκών Αγορών σε όλο το Δήμο Κορινθίων, ύστερα από την επιτυχή έκβαση της διαβούλευσης της Δημοτικής Αρχής με παραγωγικούς φορείς παραγωγών και εμπόρων των λαϊκών. Μειοψήφησε η μείζων μειοψηφία.
 • Ομόφωνα εγκρίθηκε η κατανομή επιχορήγησης της δ’ δόσης στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών αναγκών, σύμφωνα με την πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας:
  • Α΄θμια Σχολική Επιτροπή 68.000 €
  • Β΄θμια Σχολική Επιτροπή 55.000 €
 • Ομόφωνα εγκρίθηκε η πρόταση της Δημοτικής Αρχής για τροποποίηση της αρχικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Υπουργείου ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό 14.6i.26-27.1».
 • Σύμφωνα με την πρόταση του Δήμου Κορινθίων υποβάλλεται στην Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» το όλο έργο «Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Κορινθίων» και υποέργα :
  • Προμήθεια εξοπλισμού μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομίσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων , προϋπολογισμού 1.800.000,00 ευρώ
  • Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομίσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων, προϋπολογισμού 1.400.000,00 ευρώ
  • Επιστημονικός σύμβουλος για τον έλεγχο και τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος (κομπόστ), προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ
  • Δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών , προϋπολογισμού 435.240,00 ευρώ
  • Δημιουργία Πράσινου Σημείου στη Δ.Ε. Κορίνθου , προϋπολογισμού 350.000,00 ευρώ
  • Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων , προϋπολογισμού 669.600,00 ευρώ [αφορά στην προμήθεια δύο οχημάτων για την αποκομιδή και μεταφορά των οργανικών βιοαποδομίσιμων αποβλήτων και δύο οχημάτων για την αποκομιδή και μεταφορά των αποβλήτων συσκευασίας]
  • (7) Προμήθεια κάδων απορριμμάτων , προϋπολογισμού 260.000,00 ευρώ [αφορά στην προμήθεια καφέ και μπλε κάδων].
                                                                                       
    Εκ του γραφείου τύπου

 

Leave a Comment