Μύθος 2 Τατούλη για την παραχώρηση της αρμοδιότητας διαχείρισης των σκουπιδιών στην Περιφέρεια

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΜΥΘΟΣ 2 ΤΑΤΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
 
Ο Περιφερειάρχης κ. Τατούλης στη τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 23/11/2016, μεταξύ άλλων , ανέφερε ότι ο ΦΟΔΣΑ και οι Δήμαρχοι της Πελοποννήσου ζήτησαν να πάει η αρμοδιότητα διαχείρισης των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Μάλιστα ανέφερε ότι ο Δήμαρχος Κορινθίων ήταν Αντιπρόεδρος στο ΦΟΔΣΑ όταν λήφθηκε αυτή η απόφαση.
 
ΜΕΓΑΣ ΜΥΘΟΣ και ΜΕΓΑ ΨΕΜΑ
 
Η πρώτη κυβερνητική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η αρμοδιότητα διαχείρισης των απορριμμάτων της Πελοποννήσου στην αιρετή Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι η 39953/19886/7-12-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου Φώτη Χατζημιχάλη με διάρκεια 31/12/2011 και με ανάθεση την «ωρίμανση και υλοποίηση των έργων προσωρινής αποθήκευσης , μεταφόρτωσης, αξιοποίησης και διάθεσης των αστικών αποβλήτων που προβλέπονται στο ΠΕΣΔΑ έτους 2010», χωρίς καμία παρέμβαση των δήμων , του ΦΟΔΣΑ και πολύ περισσότερο αίτημα του ΦΟΔΣΑ, όπως επικαλείται ο κ. Τατούλης.
 
Είδατε να γίνει τίποτα από τα προβλεπόμενα στην απόφαση αυτή;
 
Και ενώ έληγε η προθεσμία της 31/12/2011 που όριζε η ανωτέρω απόφαση ο κ. Περιφερειάρχης εννέα (9) ημέρες πριν τη λήξη με το 59756/19999/22-12-2011 έγγραφό του ο ίδιος ζήτησε από την Κυβέρνηση την υπαγωγή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις διατάξεις του ν.3389/2005 περί ΣΔΙΤ για την προτεινόμενη σύμπραξη «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ».
 
Η Διϋπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα με Πρόεδρο τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Χρυσοχοϊδη με το 7/27-12-2011 πρακτικό της ενέκρινε το αίτημα του Περιφερειάρχη για υπαγωγή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου στη ΣΔΙΤ.
 
Αμέσως μετά στις 13/1/2012 ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου κ. Αναστάσιος Αποστολόπουλος ανέθεσε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και μέχρι την ολοκλήρωσή τους την ωρίμανση και υλοποίηση των έργων προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, αξιοποίησης και διάθεσης των αστικών αποβλήτων του νέου ΠΕΣΔΑ, μέχρι την ολοκλήρωση , υπογραφή και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων.
 
Είδατε να γίνει τίποτα από τα προβλεπόμενα για τη προσωρινή διαχείριση;
 
Είδατε να παρεμβαίνουν οι Δήμαρχοι, τα Δημοτικά Συμβούλια και ο ΦΟΔΣΑ που αναφέρει ο κ. Περιφερειάρχης;
 
Δυστυχώς οι ημερομηνίες και οι αποφάσεις διαψεύδουν τον κ. Περιφερειάρχη. Ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου συνεστήθη τον Ιούνιο του 2012 με την 2555/28-5-2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου κ. Αποστολόπουλου (ΦΕΚ 1810/8-6-2012/Τ.Β.).
 
Μάλιστα η συγχώνευση των 7 υπαρχόντων Συνδέσμων στους πέντε (5) νομούς της Πελοποννήσου σε ένα Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Πελοποννήσου έγινε τον Οκτώβριο του 2013, οπότε και άρχισε η ουσιαστική και τυπική λειτουργία του, με την 45556/4607/2-10-2013 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου κ. Αγγελάκα (ΦΕΚ 2565/11-10-2013/Τ.Β.)
 
Εν κατακλείδι ο ΦΟΔΣΑ άρχισε να λειτουργεί από το 2013, όταν ο διαγωνισμός του κ.Τατούλη για τη ΣΔΙΤ έφθανε θεωρητικά στο τέλος του.
 
Πού βρήκε την πρόταση των Δημάρχων και του ΦΟΔΣΑ; Μόνο που δεν μας είπε ότι τον παρακαλέσαμε κιόλας με κλάματα και λυγμούς.
 
Ο ίδιος ζήτησε και έλαβε από την Κυβέρνηση την αρμοδιότητα, που με το νόμο του Καλλικράτη από 1/1/2011 ανήκε στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση.
 
Λυπούμαστε που αναγκαζόμαστε συνεχώς να τον διαψεύδουμε με στοιχεία και όχι με λόγια του αέρα.
 
Δεν κατανοούμε του ΜΥΘΟΥΣ που ανέφερε στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 
Ποιόν προσπαθεί να πείσει;
 
Αυτά για σήμερα.
 
Και θα ακολουθήσουν και άλλα δελτία τύπου για τις τοπικές διαχειρίσεις, για τις υποτιθέμενες μειώσεις τελών του κ. Τατούλη (εννοεί αυξήσεις από 80-400%) κλπ.
 
 
                                                                                          Εκ του γραφείου τύπου
 
     
 

 

Leave a Comment