Διανομή τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής ΤΕΒΑ

 

 

 

Ο Δήμος Κορινθίων στα   πλαίσια του προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής ΤΕΒΑ  ενημερώνει τους ωφελούμενους της Κοινωνικής σύμπραξης  ότι  από   19-12-2016  ημέρα Δευτέρα  έως  22-12-2016 ημέρα Πέμπτη από 8.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ.   θα πραγματοποιηθεί  διανομή τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής, Οι δικαιούχοι είναι αναγκαίο να προσκομίσουν, τον αριθμό αίτησης τους  ΗΔΙΚΑ-ΤΕΒΑ, ή τον αριθμό ΑΜΚΑ , ενώ σε περίπτωση που δεν θα παραλάβουν τα είδη αυτοπροσώπως, ή μέλη της οικογένειας τους,   απαιτείται σχετική εξουσιοδότηση.

 

Leave a Comment