Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2016

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ           
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2016
 
– Εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2017 συνολικού προϋπολογισμού 9.906.825 € με 103 συνολικά έργα.
 
Από αυτά, τα 44 είναι συνεχιζόμενα έργα προϋπολογισμού 2.246.000 € και τα υπόλοιπα 59 είναι νέα έργα προϋπολογισμού 7.660.925 €.
 
– Εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος (ΚΕ.ΠΑ.Π).
Με τον Κανονισμό καθορίζονται οι χρήσεις των αθλητικών και πολιτιστικών χώρων που διαχειρίζεται το ΚΕ.ΠΑ.Π, η προτεραιότητα χρήσης, η διαδικασία χορήγησης χρήσης, η τιμολογιακή πολιτική ως προς τη χρήση από αθλητές, καλλιτέχνες, συλλόγους και φορείς.
 
– Εγκρίθηκε ο νέος Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Κορινθίων.
Με τον Κανονισμό καθορίζονται
οι υποχρεώσεις του Δήμου
οι υποχρεώσεις των πολιτών
η καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων
η καθαριότητα των ιδιωτικών χώρων
οι οικοδομικές εργασίες και τα δημόσια έργα
τα πρόστιμα
 
– Εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Κέντρων Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Κορινθίων
Μετά την επιτυχή λειτουργία του προηγούμενου προγράμματος του Δήμου Κορινθίων που λειτούργησε μέχρι τον Ιανουάριο 2016 με πλήθος δωρεάν προγραμμάτων εθνικής και τοπικής εμβέλειας το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την συνέχιση στο πρόγραμμα με νέες δράσεις όπως:
Προγράμματα Τρίτης Ηλικίας
Εκμάθηση ξένων γλωσσών (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ρώσικα, αραβικά, κινέζικα, κλπ)
Αγροτικά θέματα
Περιβάλλον
Οικονομία και Διοίκηση
Πληροφορική
Τουρισμός
Κοινωνικές δεξιότητες
Ευπαθείς ομάδες (μετανάστες, εκμάθηση ελληνικής γλώσσας)
Σχολή Γονέων
Αθλητισμός
Διαχείριση άγχους
Αναβίωση Παραδοσιακών επαγγελμάτων
Διαχείριση δασικού πλούτου (ρητινοκαλλιεργητές)
Τοπική παραγωγή οίνου
Αμπελουργία-μελισσοκομία
Εναλλακτικός προσκυνηματικός τουρισμός
 
– Εγκρίθηκε η τιμολογιακή πολιτική για τις Λαϊκές Αγορές. Συγκεκριμένα καθορίστηκε τιμή 2,40 € ανά τετραγ. μέτρο γιά κάθε παραγωγό ή έμπορο σε όλες τις Λαϊκές αγορές της Κορίνθου, του Συνοικισμού, του Γαλατακίου, των Αθικίων, του Χιλιομοδίου, του Σοφικού.
 
Αναμένεται η είσπραξη περίπου 60.000 € ετησίως ως ανταποδοτικά για την παροχή των υπηρεσιών του Δήμου, εκ των οποίων το 60% θα αποδοθεί στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
 
Εκ του γραφείου τύπου

 

Leave a Comment