Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου της 27/12/2016

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                            Κόρινθος 28/12/2016
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32 , ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 27413-61083
FAX.: 27413-61044
  
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
Ο προϋπολογισμός είναι συνολικού ύψους 64.796.331 €, ενώ τα έργα που έχουν συμπεριληφθεί σε αυτόν είναι ύψους 9.906.825 €. 
 
Η καλή οικονομική διαχείριση και κατά συνέπεια η καλή οικονομική κατάσταση του Δήμου επιτρέπει στη Δημοτική Αρχή να εκτελέσει το πρόγραμμά της, τόσο σε τεχνικό επίπεδο έργων, προμηθειών κλπ, αλλά και σε δράσεις κοινωνικής πολιτικής, τόσο από πλευράς Δήμου , όσο και από πλευράς των επιχορηγούμενων νομικών προσώπων του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής και Κέντρου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος.
 
Ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ δεν δόθηκε θετική ψήφος από το σύνολο της μειοψηφίας.

 
Εκ του γραφείου τύπου

 

Leave a Comment