Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης την 4η Ιανουαρίου 2017

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γενική Δ/νση

Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών

Τμημ. Αιρετών Οργάνων

Οικονομική Επιτροπή                                                        Κόρινθος, 03-01-2017

Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                                Αριθμ. Πρωτ.: 133

Τηλ. 27413 61021

Fax 27413 61038

Πληρ. Κότσαλου Βενετία

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.

1]Νικ. Σταυρέλη

2]Δημ. Βλάσση

3]Γεωργ. Φαρμάκη

4]Ανδρ. Ζώγκο

5]Αντ. Παππά

6] Χρ. Κορδώση

7] Αλεξ. Γκουργιώτη

8]Βασ. Πανταζή

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 4η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Διάθεση σχετικών πιστώσεων έτους 2017-Ορισμός υπολόγων για την διαχείριση της καταβολής των προνοιακών επιδομάτων ατόμων με ειδικές ανάγκες για το ΣΤ΄ δίμηνο (Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου ) του έτους 2016.

Η συζήτηση του ανωτέρω θέματος κρίνεται κατεπείγουσα, διότι η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων θα πρέπει να γίνει άμεσα καθώς οι δικαιούχοι αυτών ανήκουν σε οικονομικά αδύναμες ομάδες.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Δήμαρχος Κορινθίων

Leave a Comment