ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Κόρινθος, 13-01-2017 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                          Αριθμ. Πρωτ. 1431
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                                                                                                                                                                              
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                    ΠΡΟΣ
Τ.Κ.  201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                          Τον/την ……………………. 
ΠΛΗΡ.: Σούκουλης Αντώνης                                       Μέλος του Συμβουλίου της
ΤΗΛ.: 2741 3 61070                                                    Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου.
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010, την εγκύκλιο 49/74572/29-12-2010, σας καλούμε για πρώτη φορά σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων που θα γίνει την 18-01-2017 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη  και ώρα 15:00 στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (οδός Κολιάτσου  32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:
1.       Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στην ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του Θεοδώρου επιχείρηση μαζικής εστίασης διάθεσης πρόχειρου γεύματος – επιχείρηση αναψυχής καθώς και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών  που βρίσκεται στην οδό Κύπρου 23,  στην Κόρινθο.
2.       Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ»  της  «ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο.Ε.»  που βρίσκεται στην οδό Αγίου Νικολάου 29, στην Κόρινθο.
3.       Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ»  του  ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Παναγιώτη  που βρίσκεται στην οδό Πυλαρινού 69, στην Κόρινθο.
4.       Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ»  του  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ  του Βασιλείου  που βρίσκεται στην οδό Έβρου 6, στην Κόρινθο.
5.       Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ»  του  ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  του Αναργύρου που βρίσκεται στην οδό Πυλαρινού 59, στην Κόρινθο.
6.       Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «επιχείρηση  μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους  γεύματος – επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών»  του  ΛΑΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ  του Διονυσίου  που βρίσκεται στην οδό Γ. Παπανδρέου και Ερμού, στην Κόρινθο.
7.       Ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος»  της  DERTILISBEATRICELILIANA που βρίσκεται στην οδό Γ. Πανανδρέου 64, στην Κόρινθο.
                                                                                                                                                                                                                                      Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
            της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
 

                                                                                           ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ

Leave a Comment