Πρόσκληση 20ης Φεβρουαρίου 2017

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γενική Δ/νση

Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών

Τμημ. Αιρετών Οργάνων

Οικονομική Επιτροπή                                                         Κόρινθος, 17-02-2017

Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                                Αριθμ. Πρωτ.: 7480

Τηλ. 27413 61021

Fax  27413 61038

Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.  

1]Νικ. Σταυρέλη

2]Δημ. Βλάσση

3]Γεωργ. Φαρμάκη

4]Ανδρ. Ζώγκο

5]Αντ. Παππά

6] Χρ. Κορδώση

7] Αλεξ. Γκουργιώτη

8]Βασ. Πανταζή

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 20η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.      Έγκριση απόφασης Δημάρχου περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου.

2.      Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για αμοιβές πληρεξούσιων δικηγόρων.

  Η συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων κρίνεται κατεπείγουσα, διότι οι προθεσμίες των ένδικων ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβεί ο Δήμος δια μέσου των πληρεξούσιων δικηγόρων του είναι δεσμευτικές.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Δήμαρχος Κορινθίων

Leave a Comment