Πρόσκληση 1ης Μαρτίου 2017

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜ. ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής                                                  Κόρινθος, 24-02-2017

Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                                            Αριθμ. Πρωτ.: 8656                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Τηλ. 27413 61021

Fax: 27413 61038

Πληρ.   Χουρσαλά Ειρήνη

            Κότσαλου Βενετία

 

                                                                  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                   Π ρ ο ς τους κ.κ.   1]Μιχ. Χατζή

                                                                  2]Κων. Ζήμο

                                                                  3]Στ. Κεφάλα

                                                             4]Παν. Λαμπρινό

                                                           5]Γεωργ. Μουρούτσο

                                                           6]Μαρ. Δημητριάδη – Κακούρου

                                                                  7]Κων. Δημητρόπουλο

                                                                  8]Μαρ. Καραμαλίκη

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 1η Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Επί εισηγήσεως περί προέγκρισης ίδρυσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 2. Επί εισηγήσεως περί αποδοχής χρηματοδότησης και τροποποίησης δημοτικού προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017 για την υλοποίηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) Δήμου Κορινθίων.
 3. Επί εισηγήσεως περί αιτήματος καταβολής ποσοστού αποζημίωσης από απαλλοτρίωση.
 4. Επί εισηγήσεως περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής «Άσπρα Χώματα» Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων μεταξύ των οδών Δωδεκανήσου και Κοραή.
 5. Επί εισηγήσεως περί αιτήματος χορήγησης άδειας κατασκευής ράμπας εισόδου-εξόδου σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην οδό Κροκιδά με αρ. 71 στην Κόρινθο.
 6. Επί εισηγήσεως περί αιτήματος χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου για χώρο στάθμευσης σε οικοδομή στη συμβολή των οδών Γ. Παπανδρέου και Απ. Παύλου στην Κόρινθο.
 7. Επί εισηγήσεως περί αιτήματος χορήγησης άδειας διαγράμμισης-σήμανσης απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν ιδιωτικού χώρου στάθμευσης στην οδό Νοταρά με αρ. 53 στην Κόρινθο.
 8. Επί εισηγήσεως περί αιτήματος χορήγησης άδειας κατασκευής ράμπας ΑΜΕΑ – δέσμευσης μιας θέσης στάσης-στάθμευσης επί της οδού Απ. Παύλου με αρ. 11 στην Κόρινθο.
 9.  Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης άδειας για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων στην οδό Κολιάτσου 34 στην πόλη της Κορίνθου.
 10. Επί εισηγήσεως περί αιτήματος χορήγησης άδειας απότμησης πεζοδρομίου στην οδό Ερμού με αρ. 61 στην Κόρινθο.
 11. Επί εισηγήσεως περί αιτήματος χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης στην οδό Κολιάτσου με αρ. 18 στην Κόρινθο.
 12. Επί εισηγήσεως περί τοποθέτησης οδικού καθρέπτη σε δημοτική οδό στον οικισμό Κοράκου στην Κόρινθο.
 13. Επί εισηγήσεως περί τοποθέτησης ή μη εμποδίων σε πεζοδρόμιο της Ε.Ο. Κορίνθου – Εξαμιλίων – Ξυλοκέριζας στον οικισμό Εξαμιλίων.
 14. Επί εισηγήσεως περί τοποθέτησης ή μη εμποδίων για την αποτροπή στάσης-στάθμευσης σε πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Ανδρ. Παπανδρέου (Λεωφόρος Ιωνίας) στον Συνοικισμό Κορίνθου.
 15. Επί εισηγήσεως περί αιτήματος Θεοφάνη Σταματίου για αποκλειστική θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Εθν. Αντίστασης με αρ. 100 στην Κόρινθο.
 16. Επί εισηγήσεως περί επανεξέτασης αίτησης Νικολάου Βενετσάνου για επαναχορήγηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Κεχρεών 13 στην Κόρινθο.
 17. Περί αιτούμενης επανεξέτασης χορήγησης αποκλειστικής θέσης στάθμευσης (ΑΜΕΑ) στην οδό Σίνα στην Κόρινθο.
 18. Επί εισηγήσεως περί εξέτασης αίτησης για την αποκλειστική θέση στάθμευσης (ΑΜΕΑ) στην οδό Γ. Νικομήδειας με αρ. 22 στην Κόρινθο.
 19. Επί εισηγήσεως περί εξέτασης αίτησης Ξανθής-Ελένης Ξανθοπούλου για αποκλειστική θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Γ. Παπανδρέου 29Β στην Κόρινθο
 20. Επί εισηγήσεως περί αιτήματος παραχώρησης μιας αποκλειστικής θέσης στάσης οχημάτων επί της οδού Απ. Παύλου έμπροσθεν Δ΄ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Κορίνθου.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

                                                                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

    Δήμαρχος Κορινθίων

Leave a Comment