ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Κόρινθος, 03-03-2017 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                          Αριθμ. Πρωτ. 9655
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                                                                                                                                                                              
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                    ΠΡΟΣ
Τ.Κ.  201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                         Τον/την ……………………. 
ΠΛΗΡ.: Σούκουλης Αντώνης                                      Μέλος του Συμβουλίου της
ΤΗΛ.: 2741 3 61070                                                   Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου.
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010, την εγκύκλιο 49/74572/29-12-2010, σας καλούμε για πρώτη φορά σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων που θα γίνει την 07-03-2017 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη  και ώρα 15:00 στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (οδός Κολιάτσου  32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:
 
1.       Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στον ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του Αριστείδη επιχείρηση μαζικής εστίασης διάθεσης πλήρους  γεύματος (Ψητοπωλείο) – επιχείρηση αναψυχής καθώς και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (Καφετέρια) που βρίσκεται επί πλατείας Αγίας Άννας,  στην Κόρινθο.
2.       Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στην εταιρεία «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Ι.Κ.Ε..» επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών που βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Ανεξαρτησίας και Κύπρου 13,  στην Κόρινθο.
3.       Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στην εταιρεία «Ν & Ε. ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ Ο.Ε.» επιχείρηση Αποθήκευση – Διανομείς που βρίσκεται επί της οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 30,  στην Κόρινθο.
4.       Ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος»  του  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του Παναγιώτη που βρίσκεται στην οδό Αγίου Γεωργίου 95, στην Κόρινθο.
5.       Προμήθεια πινακίδων και λοιπών  μέσων οδικής σήμανσης (έγγραφο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
6.       Δενδροφύτευση οδού Εξαμιλίων (από Κλειστό Γυμναστήριο έως Προαστιακό)
                                                                                                                                                                                                                                          Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
            της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
 

                                                                                       ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ