ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                          

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Κόρινθος, 17 Μαρτίου 2017
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                  Αριθμ. Πρωτ. 11080
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών   
 Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                            ΠΡΟΣ    
Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                                  Τ… ……………………….
                                                                                               Δημοτικό Σύμβουλο
Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                                                                         
Τ.Κ. 201 00, Κόρινθος                                                                                                          
 Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070                                                                                             
                             
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την  23η Μαρτίου 2017 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη  και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 1. Συζήτηση μετά από έγγραφο αίτημα των μελών της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: Επαναπρόσληψη απολυθέντων εργαζομένων στην καθαριότητα κατά το 2016.
 2. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
 1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
 2. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κορινθίων (Δ.Ε.Υ.Α.Κ).
 3. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» (ΔΑΕΚ)
 4. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
 5. Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου «Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων
 6. Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου «Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων
 7. Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
 8. Συγκρότηση επιτροπής Συμβιβαστικής επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
 9. Διαγραφή οφειλών λόγω παραγραφής αξιώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών κατά του Δήμου Κορινθίων καθώς και δαπανών οι οποίες αμετάκλητα κρίθηκαν μη θεωρητέες από τα αρμόδια τμήματα Ελεγκτικού Συνεδρίου  κατόπιν πράξεων του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας.
 10. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής «Άσπρα Χώματα» Δ.Ε. Κορίνθου, μεταξύ των οδών Δωδεκαννήσου και Κοραή.
 11. Αίτημα Σωτηρίου Αργυρόπουλου, για χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου για χώρο στάθμευσης σε οικοδομή στην συμβολή των οδών Γ. Παπανδρέου και Πατρών, στην Κόρινθο.
 12. Αίτημα  για χορήγηση άδειας διαγράμμισης – σήμανσης απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν ιδιωτικού χώρου στάθμευσης στην οδό Νοταρά 53 στην Κόρινθο.
 13. Αίτημα για χορήγηση α) μιας θέσης –στάθμευσης επί της οδού Απ. Παύλου 11 και β) άδειας κατασκευής ράμπας ΑΜΕΑ.
 14. Αίτημα για χορήγηση  αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Νικομήδειας 22, στην Κόρινθο
 15. Αίτημα  για χορήγηση αποκλειστικής θέσης  στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Εθν. Αντίστασης 100, στην Κόρινθο.
 16. Αίτημα για επαναχορήγηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Κεχρεών 13, στην Κόρινθο.
 17. Αίτημα για επαναχορήγηση αποκλειστικής θέσης  στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Σίνα , στην Κόρινθο.
 18. Αίτημα για χορήγηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Γ. Παπανδρέου 29Β, στην Κόρινθο.
 19. Αίτημα για χορήγηση αποκλειστικής θέσης στάσης οχημάτων  στην οδό Απ. Παύλου, έμπροσθεν  Δ΄ Παιδικού Σταθμού Κορίνθου.
 20. Αίτημα για χορήγηση άδειας κατασκευής ράμπας εισόδου – εξόδου σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην οδό Κροκιδά 71, στην Κόρινθο.
 21. Αίτημα για χορήγηση άδειας φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων στην οδό Κολιάτσου 34, στην Κόρινθο.
 22. Τοποθέτηση οδικού καθρέπτη σε δημοτική οδό στον οικισμό Κοράκου Κορίνθου.
 23. Τοποθέτηση ή μη εμποδίων σε πεζοδρόμιο της  Ε.Ο. Κορίνθου – Εξαμιλίων –Ξυλοκέριζας, στον οικισμό  Εξαμιλίων.
 24. Τοποθέτηση ή μη εμποδίων για την αποτροπή στάσης- στάθμευσης σε πεζοδρόμιο της Λεωφ. Ανδρ. Παπανδρέου (Λεωφ. Ιωνίας) 116, στον Συνοικισμό Κορίνθου.
 25. Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017
 26. Επί του από 7-3-2017 εγγράφου του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων, για τη συνέχιση λειτουργίας των υφιστάμενων κοινωνικών δομών αντιμετώπισης της φτώχειας  που έχουν δημιουργηθεί  στα πλαίσια του προγράμματος.
 27. Συμμετοχή του Δήμου στην ημερίδα με τίτλο «Από τη Γη και πέρα από τον Πλούτωνα σε 50 χρόνια: η επί τόπου εξερεύνηση του πλανήτη» που διοργανώνει το 2ο Γυμνάσιο Κορίνθου, με τον Αστροφυσικό της ΝΑΣΑ κ. Σταμάτη Κριμιζή.
 28. Διοργάνωση εκδήλωσης  προς τιμή του δημότη μας κ. Ντίνου Κορδώση.
 29. Διοργάνωση ετήσιας εκδήλωσης προς τιμή των εθελοντών δασοπυροσβεστών
 30. Διοργάνωση του 10ου Φεστιβάλ Μαθητικού Θεάτρου Κορίνθου
 31. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
 32. Διαγραφή μισθωμάτων από χρηματικό κατάλογο έτους 2017
 33. Παραχώρηση προς χρήση μηχανημάτων έργου από τη Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας
 34. Διαγραφή τελών ύδρευσης από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών.
 35. Αίτημα συνδημότισσας  για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο
 
 
 
 
                                                                                                        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                                                                                                      
 
 
                                                                                                      ΧΡΗΣΤΟΣ  ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ