ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Κόρινθος, 24-03-2017 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                          Αριθμ. Πρωτ. 13150
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                                                                                                                                                                              
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                    ΠΡΟΣ
Τ.Κ.  201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                         Τον/την ……………………. 
ΠΛΗΡ.: Σούκουλης Αντώνης                                      Μέλος του Συμβουλίου της
ΤΗΛ.: 2741 3 61070                                                   Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου.
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010, την εγκύκλιο 49/74572/29-12-2010, σας καλούμε για δεύτερη φορά σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων που θα γίνει την 29-03-2017 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 17:00 στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (οδός Κολιάτσου  32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:
 
 
1.  Γνωμοδότηση δυνατότητας μετατόπισης περιπτέρου ευρισκόμενου επί της οδού Λεωφόρου Αθηνών 130 έναντι Γ. Νοσοκομείου Κορίνθου.
2.    Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού συμβούλου, μέλους στο Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων.
 
                                                                                                                                                                                                                                         Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
            της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
 

                                                                                           ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ