ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Κόρινθος, 24-03-2017 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                          Αριθμ. Πρωτ.13151
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                                                                                                                                                                              
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                    ΠΡΟΣ
Τ.Κ.  201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                          Τον/την ……………………. 
ΠΛΗΡ.: Σούκουλης Αντώνης                                      Μέλος του Συμβουλίου της
ΤΗΛ.: 2741 3 61070                                                   Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου.
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010, την εγκύκλιο 49/74572/29-12-2010, σας καλούμε για πρώτη φορά σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων που θα γίνει την 29-03-2017 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτηκαι ώρα 18:00 στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (οδός Κολιάτσου  32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:
 
 
1.    Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στην εταιρεία «Φ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ – Κ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ», επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος – επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών που βρίσκεται στην οδό Εθνικής Αντίστασης 16,  στην Κόρινθο.
2.  Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στον Μαρινάτο Ιωάννη του Γεωργίου, επιχείρηση προσωρινές λυόμενες κατασκευές ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΙΔΕΙΕΣ (Λούνα Πάρκ)   στην πλατεία Παναγή Τσαλδάρη σε χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου Κορινθίων,  στην Κόρινθο
3. Ονοματοδοσία ανώνυμης οδού στην περιοχή «Μπαθαρίστρα» της πόλης της  Κορίνθου.
                                                                                                                                                                                                                                             Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
            της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
 

                                                                                           ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ