ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 
                         

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κόρινθος, 7 Απριλίου 2017

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                       Αριθμ. Πρωτ. 15381

  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                       

   Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                                                 

Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                                                 
   Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                                                                    
Τ.Κ. 20100, Κόρινθος                                                                                                                         
 Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070                                                                                             
                             
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την  11η Απριλίου 2017 ημέρα της εβδομάδος  Μ. Τρίτη  και ώρα 17:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 1. Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, γάλακτος για τους εργαζόμενους και ετοίμων γευμάτων για τη σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Κορίνθου του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
 2. Έγκριση έκθεσης εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού της Οικονομικής Επιτροπής για το δ΄ τρίμηνο έτους  2016
 3. Γνωμοδότηση επί της μελέτης  με τίτλο «Αντιμετώπιση βλαβών από διάβρωση ακτών στη περιοχή ΙΝΤΕΝ Κορίνθου»
 4. Αίτημα για καταβολή ποσοστού αποζημίωσης από απαλλοτρίωση  ακινήτου του σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα»
 5. Σύσταση δημοτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ –ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΑΣΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΑΡΤΑΓΑΝΗ»
 6.  Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου
 7. Διάλυση σύμβασης του Έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Χιλιομοδίου»
 8. Ορισμός Επιτροπής διενέργειας κλήρωσης επιλογής δικαιούχων για τη συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις.
 9. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής του Δήμου
 10. Σύσταση επιτροπής προσωρινής –οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (όλων των Τ.& Δ.Κ. πλην Δ.Κ. Γαλατακίου)»
 11. Εκλογή 2 μελών από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου για συμμετοχή στην Εκτελεστική Επιτροπή όταν συνεδριάζει ως πειθαρχικό όργανο.
 12. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017
 13. Έγκριση μετάβασης των Δημοτικών Συμβούλων Ανδρέα Ζώγκου και Αντωνίου Παππά στη Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας.
 14. Αιτήματα επιχειρηματιών για καταβολή σε δόσεις (με προκαταβολή  30%) του τέλους κοινοχρήστων χώρων  έτους 2017
 15. Έγκριση πίστωσης για την έκδοση βιβλίου με θέμα «Η ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΜΕΣΑ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Της ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1833-2016»
 16. Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων ΚΟΚ
 17. Διαγραφή οφειλών και προσαυξήσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους Νεκροταφείων, Ύδρευσης
 18. Αίτημα της Ένωσης Κρητών  Κορίνθου για χορήγηση άδειας παρέλασης ενόψει του εορτασμού της Μάχης της Κρήτης.
 19. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017 (δικηγόροι κ.λ.π.)
 20. Έγκριση πίστωσης για τη Περιφορά του Επιταφίου
 21. Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων, Σωματείων
 22. Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου στην Κόρινθο με θέμα «TheinformalandtheFormalinTimesofCrisis: EthnographicInsights από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε συνεργασία με την επιτροπή Αστεακής Ανθρωπολογίας της Διεθνούς Ένωσης Εθνολόγων και Ανθρωπολόγων και το Πανεπιστήμιο του Kent της Μ. Βρετανίας. 
 23. Συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στις εκδηλώσεις του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου
 24. Συμμετοχή του Δήμου στη θεατρική παράσταση του Αριστοφάνη «Οι Εκκλησιάζουσες» από το 3ο Γυμνάσιο Κορίνθου.
 25. Διοργάνωση του 10ου  λαϊκού αγώνα δρόμου στην Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 26. Αιτήματα συνδημοτών μας  για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο
 27. Έγκριση  οδοιπορικών  και ημερήσιας αποζημίωσης  του Δημάρχου, για μετακινήσεις.
 
 
 
 
                                                                                                                                
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
      
ΧΡΗΣΤΟΣ  ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ