Πρόσκληση 24ης Απριλίου 2017

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜ. ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής                                                  Κόρινθος, 20-04-2017

Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                                            Αριθμ. Πρωτ.: 16753 16753                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Τηλ. 27413 61021

Fax: 27413 61038

Πληρ.   Χουρσαλά Ειρήνη

            Κότσαλου Βενετία

 

                                                                  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                   Π ρ ο ς τους κ.κ.   1]Μιχ. Χατζή

                                                                  2]Γεωργ. Μουρούτσο

                                                                  3]Παν. Λαμπρινό

                                                             4]Κων. Ζήμο

                                                           5]Στ. Κεφάλα

                                                           6]Βασ. Νανόπουλο

                                                                  7]Μαρ. Καραμαλίκη

                                                                  8]Ανδρ. Σούκουλη

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 24η Απριλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  2. Επί εισηγήσεως περί προέγκρισης ίδρυσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  3. Επί εισηγήσεως περί κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στο ΚΦ 262 περιοχής σχεδίου πόλεως «Αγίου Γεωργίου» της πόλης της Κορίνθου.
  4. Επί εισηγήσεως περί αιτήματος επανελέγχου ανακληθείσας άδειας στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ.
  5. Επί εισηγήσεως περί αιτήματος χορήγησης άδειας διέλευσης οχήματος στα πεζοδρομημένα τμήματα του πολεοδομικού κέντρου της πόλης της Κορίνθου.
  6. Επί εισηγήσεως περί αιτήματος χορήγησης άδειας διαγράμμισης – σήμανσης απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν ιδιωτικών χώρων στάθμευσης στην οδό Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου («Λεωφ. Ιωνίας») με αρ. 26 και 28 στην πόλη της Κορίνθου.
  7. Επί εισηγήσεως περί αιτήματος χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου επί της οδού Κ. Παλαμά με αρ. 63 (Α) στην πόλη της Κορίνθου.
  8. Επί εισηγήσεως περί αιτήματος χορήγησης άδειας απότμησης πεζοδρομίου στην οδό Ερμού με αρ. 61 στην πόλη της Κορίνθου.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

                                                                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

    Δήμαρχος Κορινθίων