ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                         

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Κόρινθος,  27 Απριλίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         Αριθμ. Πρωτ. 17845

  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                        

  Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                      ΠΡΟΣ    

Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                                                 Τ.. ……………………………

                                                                                                                      Δημοτικό Σύμβουλο

   Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                                                                          

   Τ.Κ.  201 00, Κόρινθος                                                                                                                         

  Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070                                                                                             

                             

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την  3η Μαίου 2017 ημέρα της εβδομάδος  Τετάρτη  και ώρα 18:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Πρόσκληση κ. Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας στον εορτασμό του Πολιούχου της πόλης  Κορίνθου «ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ» την 28ην Ιουνίου 2017 και ανακήρυξη του ως Επίτιμου Δημότη
 2. Έγκριση διενέργειας προμήθειας πετρελαιοειδών
 3. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού
 4. Υποβολή πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό ΠΕΛ26 (Α/Α ΟΠΣ 2083) της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου με τίτλο «Αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας / δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – κτιριακές υποδομές»
 5. Υποβολή πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό ΠΕΛ27 (Α/Α ΟΠΣ 2083) της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου με τίτλο «Αναβάθμιση των υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης»
 6. Γνωμοδότηση για τη έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στην Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου.
 7. Γνωμοδότηση για τη έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ. Χιλιομοδίου.
 8. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017
 9. Συμψηφισμός αμοιβαίων απαιτήσεων σε εφαρμογή σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα», έγκριση συμφωνητικού διακανονισμού οφειλής και διαγραφή προσαυξήσεων
 10. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων
 11. Διοργάνωση  εκδήλωσης εγκαινίων του γηπέδου Γαλατακίου
 12. Διοργάνωση του 8ου  Λαϊκού Αγώνα Δρόμου «ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ 2017» στη Δ.Ε. Σαρωνικού
 13. Διοργάνωση του 19ου αγώνα στα χνάρια του Απ. Παύλου
 14. Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση ποδηλατάδας από το Σύλλογο Γονέων των μαθητών του 10ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου σε συνεργασία με τον Ορειβατικό Σύλλογο
 15. Έγκριση πίστωσης για την 20η εθελοντική αιμοδοσία της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος
 16. Έγκριση  οδοιπορικών  και ημερήσιας αποζημίωσης  Δημοτικών Συμβούλων
 17. Αίτημα συνδημότη για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο

 

 

   

                                                        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  

   

                                ΧΡΗΣΤΟΣ  ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ