ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Κόρινθος, 05-05-2017 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                             Αριθμ. Πρωτ. 19066
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                                                                                                                                                                              
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                      ΠΡΟΣ
Τ.Κ.  201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                            Τον/την ……………………. 
ΠΛΗΡ.: Σούκουλης Αντώνης                                         Μέλος του Συμβουλίου της
ΤΗΛ.: 2741 3 61070                                                      Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου.
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010, την εγκύκλιο 49/74572/29-12-2010, σας καλούμε για πρώτη φορά σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων που θα γίνει την 09-05-2017 ημέρα της εβδομάδος Τρίτηκαι ώρα 17:00 στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (οδός Κολιάτσου  32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:
 
1.     Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στον Ιωάννη Στίκα του Βασιλείου επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών που βρίσκεται στην οδό Αδειμάντου 9,  στην Κόρινθο.
2.   Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στην Αγγέλου Δήμητρα του Κων/νου, επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος που βρίσκεται στο 82ο  χλμ της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών – Πατρών,  στην Κόρινθο.
3.  Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στην Μαυράκη Χριστίνα του Περικλή, επιχείρηση παροχής υπηρεσιών (εργαστήριο δερματοστιξίας)  που βρίσκεται στην οδό Κύπρου 43,  στην Κόρινθο.
4.  Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του ΚΟΥΣΚΟΥΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Χαραλάμπους επιχείρηση «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» που βρίσκεται επί της οδού Πατρών 154,  στην Κόρινθο.
                                                                                                                                                                                                                                         Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
            της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ