ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Κόρινθος, 02-06-2017 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                          Αριθμ. Πρωτ. 24600
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                                                                                                                                                                              
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                    ΠΡΟΣ
Τ.Κ.  201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                          Τον/την ……………………. 
ΠΛΗΡ.: Σούκουλης Αντώνης                                       Μέλος του Συμβουλίου της
ΤΗΛ.: 2741 3 61070                                                   Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου.
 
 
 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010, την εγκύκλιο 49/74572/29-12-2010, σας καλούμε για πρώτη φορά σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων που θα γίνει την 07-06-2017 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτηκαι ώρα 13:00 στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (οδός Κολιάτσου  32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:
   
1.       Καθορισμός παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, χριστουγεννιάτικων, πασχαλινών αγορών και γενικά υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (λούνα παρκ, εκθέσεις κλπ).
2.       Καθορισμός παραχωρούμενων χώρων σε μικροπωλητές κατά την Θρησκευτική Εορτή – Πανηγύρια στις 28-29 Ιουνίου στην Κόρινθο.
3.       Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος .
                                                                                                                                                                                                                                Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
                                                                                    της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου                                                                               ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ