ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 
                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Κόρινθος,   09 Ιουνίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                 Αριθμ. Πρωτ. 25346
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                          
Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                                  
 Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                                              
 Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                                                                          
Τ.Κ.  201 00, Κόρινθος                                                                                                                           
 Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070                                                                                              
                             
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του   Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την  13η Ιουνίου 2017 ημέρα της εβδομάδος  Τρίτη  και ώρα 18:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 1. Συμμόρφωση σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) της πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης και επέκτασης σχεδίου πόλεως Κορίνθου στα Ο.Τ. παραλιακού μετώπου και της παραρεμάτιας ζώνης του ρέματος Ξηριά, τον καθορισμό χρήσεων γης και περιορισμών δόμησης και καθορισμό οριογραμμών του ρέματος Ξηριά.
 2. Απευθείας ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης για τη προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση επισκευή των οχημάτων –μηχανημάτων του Δήμου
 3. Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους  2017
 4. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»
 5. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Δημιουργία πλατείας Ο.Τ. 256 Πολεοδομικής Ενότητας Αγ. Γεωργίου»
 6. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός δημοτικών οδών»
 7. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση Πεζοδρομίων στο Συνοικισμό Κορίνθου»
 8. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Αυλείου Χώρου και Χώρου Πρόσβασης Ι. Ν. Ταξιαρχών Δ.Κ. Σοφικού»
 9. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ.Κ. Κορίνθου»
 10. Σύσταση επιτροπής  προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου»
 11. Σύσταση επιτροπής  προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού»
 12. Σύσταση επιτροπής  προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση του έργου ανέγερση κτηρίου βρεφονηπιακού σταθμού Εξαμιλίων»
 13. Σύσταση επιτροπής  οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Αυλείου Χώρου Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Δ.Κ. Σοφικού»
 14. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Τενέας»
 15. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας»
 16. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου»
 17. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου»
 18. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Σολομού»
 19. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου «Οδοποιία Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου»
 20. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών αγωνιστικού χώρου γηπέδου Αθικίων»
 21. Πρόσληψη προσωπικού για τη κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας με διάρκεια  σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως δύο μήνες έτους 2017
 22. Διαγραφές προσαυξήσεων
 23. Διάθεση πιστώσεων  
 24. Έγκριση της αριθμ. 19/10-4-2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» ,περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος
 25. Έγκριση του απολογισμού έτους 2016 της  Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης
 26. Αίτημα για χορήγηση άδειας απαγόρευσης στάθμευσης  έμπροσθεν ιδιωτικών χώρων στην οδό Λεωφ. Ανδρέα   Παπανδρέου (Λ. Ιωνίας) 26-28.
 27. Αίτημα χορήγησης άδειας εισόδου –εξόδου στην οδό Κ. Παλαμά 63Α
 28. Αίτημα χορήγησης άδειας απότμησης πεζοδρομίου στην οδό Ερμού 61
 29. Έγκριση έκθεσης εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού της Οικονομικής Επιτροπής για το α΄ τρίμηνο έτους 2017
 30. Αίτημα χορήγησης άδειας διέλευσης οχήματος στα πεζοδρομημένα τμήματα του πολεοδομικού κέντρου της πόλης Κορίνθου
 31. Έγκριση πίστωσης για τον εορτασμό του Πολιούχου της Κορίνθου
 32. Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση με τίτλο Πανηγύρι της Παράδοσης από το 4ο ΓΕΛ Κορίνθου.
 33. Διοργάνωση εκδήλωσης για την ανακήρυξη του Προέδρου της Δημοκρατίας σε επίτιμο δημότη
 34. Απόδοση τιμής στον κ. Γεώργιο Τσούκαλη, για την συνεισφορά του στο Δήμο Κορινθίων
 35. Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων-Σωματείων
 36. Χορήγηση άδειας χώρου έξωθεν του 1ου Δημοτικού Σχολείου για τη διάθεση έτοιμου γεύματος
 37. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου
 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                                                                                                    
 
 ΧΡΗΣΤΟΣ  ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ