ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Κόρινθος,   23 Ιουνίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                              Αριθμ. Πρωτ. 28003

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

ΔιεύθυνσηΔιοικητικώνΥπηρεσιών                                                                                       

 

Τμήμα Αιρετών Οργάνων                   
Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                                

                                                                       
Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                                                                          
Τ.Κ.  201 00, Κόρινθος                                                                            
Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070  
                                                                            
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την  27η Ιουνίου 2017 ημέρα της εβδομάδος  Τρίτη  και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 1. Παραλαβή μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΟΧΑΣ»
 2. Έγκριση του με αριθμ. 1/2017 πρακτικού της επιτροπής  επιλογής δικαιούχων για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη  την 28η  και 29η  Ιουνίου 2017, εορτασμός του Πολιούχου της πόλης μας  Απ. Παύλου.
 3. Έγκριση του με αριθμ. 2/2017 πρακτικού της επιτροπής  επιλογής δικαιούχων για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη την 30η Ιουνίου  και 01η  Ιουλίου 2017, εορτασμός των Αγ. Αναργύρων στην Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου.
 4. Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία του φερόμενου ιδιοκτήτη Σταύρου Μπακλώρη  του Νικολάου στο Ο.Τ. 704 σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρας –Δέλτα» Κορίνθου
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Αύλειου Χώρου Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Δ.Κ. Σοφικού»
 6. Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους  2017
 7. Ονοματοδοσία οδών  και πλατειών μετά τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 8 του ν. 3463/2006, στην Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη   
 8. Ανάκληση της αριθμ. 156/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΟΦΙΚΟΥ» και λήψης νέας
 9. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
 10. Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους ΤΑΠ
 11. Επιστροφή ή  συμψηφισμός καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων στο Δήμο Κορινθίων
 12. Συμμετοχή του Δήμου στο 4ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Κλένιας του Πολιτιστικού Συλλόγου Κλένιας «Ο Άγιος Παντελεήμων»
 13. Διοργάνωση εκδήλωσης στην Τοπική Κοινότητα Αγ. Ιωάννη
 14. Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο ανοιχτό θέατρο Σολυγείας
 15. Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
 16. Διάθεση πιστώσεων
 17. Αίτημα συνδημότισσας για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο
 18. Έγκριση οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου
 
 
 

                                                                                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                                                                                                      

 
 
                                                                                                          ΧΡΗΣΤΟΣ  ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ