“Oριοθέτηση χώρων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου Tοπικής Κοινότητας Κατακαλίου.

                                                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 
Από το πρακτικό 02/11-06-2017 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Tοπικής  Κοινότητας Κατακαλίου του Δήμου Κορινθίων.
 
ΘΕΜΑ: “Oριοθέτηση χώρων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου” 
 
Στο Κατακάλι, σήμερα ημέρα Κυριακή,  11  Ιουνίου  έτους 2017 και ώρα 20.00 μ.μ, στο γραφείο της Τοπικής  Κοινότητας Κατακαλίου του Δήμου Κορινθίων, συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κατακαλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την αριθ. 24942/6-6-2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλη Αναστασίου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852/10, 
αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 03 μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τρία  (3) μέλη:
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Φίλης Αναστάσιος                                                                  
2.      Θωμαίδης Σταύρος                                 
3.      Κουτσογκίλα ΄Αρτεμις
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Σούκουλη Αμαλία  δηµοτική υπάλληλο.
Ο Πρόεδρος άρχισε τη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Kατακαλίου και ζήτησε από το Σώμα να συζητηθεί το πρώτο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την οριοθέτηση χώρων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
Θέτει υπόψη των μελών του συμβουλίου  το αριθ. 23187/26-05-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τοπ. Ανάπτυξης του Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με το οποίο, στα πλαίσια λήψης κανονιστικής απόφασης σχετικής με την οριοθέτηση χώρων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα πρέπει να προβούμε στη λήψη σχετικής απόφασης για τον καθορισμό των συγκεκριμένων θέσεων όπου θα επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (πωλητές καστάνων, βιβλίων, καλαμποκιών, ζαχαρωδών προιόντων, καντίνες κ.ά), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83 και 84 του Ν. 3852/2010.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος προτείνει: α) Στον  οικισμό Κατακαλίου δύο (2) θέσεις για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (μικροπωλητή),  χρονικής διάρκειας αορίστου χρόνου, σε δημοτικό χώρο πλησίον και απέναντι του Δημοτικού Καταστήματος όπως απεικονίζονται στο συνημμένο χάρτη google.
β) Στη συνέχεια ο πρόεδρος προτείνει μία (1) θέση για την  άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνας), στη θέση Λυχνάρι όπως αποτυπώνεται στον συνημμένο χάρτη google, βραχυχρόνιας χρονικής διάρκειας, τεσσάρων περίπου μηνών (θερινή περίοδος)
Oι ανωτέρω θέσεις θα χορηγηθούν σε κατόχους αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε Δημοτικούς χώρους ,σύμφωνα με τον Ν. 4264/2014.
Το συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση
                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
  Συμφωνεί με τις ανωτέρω προτάσεις του προέδρου και εγκρίνει τις αναφερόμενες θέσεις για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ως εξής:
α) Στον  οικισμό Κατακαλίου δύο (2) θέσεις για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (μικροπωλητή), χρονικής διάρκειας αορίστου χρόνου, σε δημοτικό χώρο πλησίον και απέναντι του Δημοτικού Καταστήματος, όπως απεικονίζονται στο συνημμένο χάρτη google.
β)  Μία (1) θέση για την  άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνας), στη θέση Λυχνάρι όπως αποτυπώνεται στον συνημμένο χάρτη google, βραχυχρόνιας χρονικής διάρκειας, τεσσάρων περίπου μηνών (θερινή περίοδος).
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 02/2017
Συνετάγη και υπογράφεται
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ.Υ                                                                  Τ.Υ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΚΑΤΑΚΑΛΙ 13-06-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
ΦΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
                                      

Leave a Comment