Πρόσκληση 9ης Αυγούστου 2017

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γενική Δ/νση

Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών

Τμημ. Αιρετών Οργάνων

Οικονομική Επιτροπή                                                                                  Κόρινθος, 04-08-2017

Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                                                     Αριθμ. Πρωτ.: 34501

Τηλ. 27413 61021

Fax 27413 61038

Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.

1]Νικ. Σταυρέλη

2]Δημ. Βλάσση

3]Γεωργ. Φαρμάκη

4]Ανδρ. Ζώγκο

5]Δημ. Μπάκουλη

6]Χρ. Κορδώση

7]Βασ. Νανόπουλο

8]Κων. Δημητρόπουλο

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 09η Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2017.

 2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

 3. Εισηγητική έκθεση Β’ Τριμήνου του έτους 2017 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

 4. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων και διαχειριστικού απολογισμού της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων για το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017.

 5. Έγκριση 1ου Πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού έργων για την εκτέλεση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ” προϋπολογισμού μελέτης 102.632,43€.

 6. Έγκριση 1ου Πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού έργων για την εκτέλεση του έργου “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε.ΤΕΝΕΑΣ” προϋπολογισμού μελέτης 50.000,00€.

 7. Έγκριση 1ου Πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού έργων για την εκτέλεση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΛΕΝΙΑΣ” προϋπολογισμού μελέτης 20.000,00€.

 8. Έγκριση 1ου Πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ” προϋπολογισμού μελέτης 3.447,20€.

 9. Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΤΩΝ 2017&2018 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ” προϋπολογισμού μελέτης 1.069.400,58€.

 10. Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε.ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 100.000,00€.

 11. Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε.ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€.

 12. Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής.

 13. Επί αιτήσεως περί Εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας με κτηματογραφικό αριθμό 021146 στο Ο.Τ. 340 του σχεδίου πόλεως περιοχής ”ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ” Δ.Κ Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.

 14. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Δήμαρχος Κορινθίων