ΠΡΌΣΚΛΗΣΉ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                         
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Κόρινθος,   04 Αυγούστου 2017
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                         Αριθμ. Πρωτ. 34502
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                         
Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                    
 Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου              
 Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                                                                    
Τ.Κ.  201 00, Κόρινθος                                                                                                              Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070                                                                                                       
                             
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του   Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την  09η Αυγούστου 2017 ημέρα της εβδομάδος  Τετάρτη  και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 1. Ρύθμιση οφειλών προς Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν 4483/2017.
 2. Αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 και την παράταση αυτής μέχρι 31-12-2017.
 3. Αναγκαιότητα μίσθωσης φορτηγών και φορτηγών ψυγείων για τις ανάγκες της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 και την παράταση αυτής μέχρι 31-12-2017.
 4. Αποδοχή αιτήματος της Οργάνωσης Παραγωγών περί παραχώρησης νωπού προϊόντος (ροδάκινων) ποσότητας 15 τόνων στο Δήμο Κορινθίων επικεφαλή εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Κορινθίας που έχει οριστεί για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και  Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας».
 5. Έγκριση των πρακτικών της επιτροπής επιλογής δικαιούχων για τη συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις. 
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» με αριθμ. μελέτης 182/2013.
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» με αριθμ. μελέτης 74/2012.
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανέγερση κτηρίου βρεφονηπιακού σταθμού Εξαμιλίων».
 9. Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους  2017.
 10. Επιχορήγηση Πολιτιστικών και Αθλητικών συλλόγων.
 11. Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση  του Εξωραϊστικού και  Πολιτιστικού Συλλόγου Αλμυρής.
 12. Έγκριση οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου.
 
 
                                                                                                     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                                                                                                      
 
 

 

                                                                                                                      ΧΡΗΣΤΟΣ  ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ