ΠΡΌΣΚΛΗΣΉ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 
 
 
                         
                                                                                                                                                                                                                                          ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Κόρινθος, 30 Αυγούστου 2017
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                    Αριθμ. Πρωτ. 38041
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                          
Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                      
 Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου     
 Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                                                                         
 Τ.Κ.201 00, Κόρινθος                                                                                                                           
 Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070                                                                                              
              
             
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του   Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την  04 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδος  Δευτέρα  και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
1.       Αναγκαιότητα εκμίσθωσης ακινήτου Δημοτικής Αγοράς Κορίνθου.
2.       Αναγκαιότητα εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης.
3.       Αγορά οικοπέδου –ακινήτου εντός οικισμού Δημοτικής Κοινότητας Εξαμιλίων, για κατασκευή Δημοτικού Σχολείου.
4.  Έγκριση της αριθμ. 75/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», περί έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού δ΄  τριμήνου έτους 2016.
5. Έγκριση της αριθμ. 77/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», περί έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού α΄  τριμήνου έτους 2017.
6. Έγκριση της αριθμ. 76/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», περί έγκρισης απολογισμού έτους 2016
7.  Έγκριση της αριθμ. 54/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» , περί έγκρισης απολογισμού έτους 2016.
8.  Έγκριση της αριθμ. 80/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»,  περί τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2017
9.   Τροποποίηση της αριθμ. 176/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορίνθου, για την εποπτεία και την επίβλεψη των Δημοσίων Συμβάσεων έργων ή μελετών αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
10. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ».
11. Τροποποίηση της με αριθμ. 409/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί κανονισμού λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Κορινθίων.
12. Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους  2017.
13. Αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017
14. Τροποποίηση της με αριθμ. 456/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών.
15.  Διοργάνωση εκδήλωσης εγκαινίων της πλατείας στην Αγία Άννα Κορίνθου
16.Συμμετοχή του Δήμου στο 34ο Ιστιοπλοϊκό Αγώνα «ΚΟΡΦΟΣ 2017», που διοργανώνει ο Όμιλος Τζιτζιφιών –Καλλιθέας στη Τ.Κ. Κόρφου
17. Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση εκδήλωσης στα πλαίσια του 6ου τουρνουά τένις βετεράνων του Συλλόγου Αντισφαίρισης Κορίνθου «ΠΗΓΑΣΟΣ»
18.    Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου κοινοχρήστων χώρων
19.    Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αυθαίρετων αντικειμένων από κοινόχρηστους χώρους
20.    Διάθεση πιστώσεων
21.    Διαγραφή ή συμψηφισμός ημερήσιου τέλους λαϊκής αγοράς
22.    Διαγραφή οφειλής από χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης.
23. Έγκριση διέλευσης αγωνιστικών αυτοκινήτων στις ειδικές διαδρομές που καθορίζονται εντός των ορίων του Δήμου Κορινθίων για τη διεξαγωγή του 2ου Κλασσικού Ράλλυ MOONSHINE – ΣΙΣΠΑ.
24.  Συλλογή και εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων
25.    Έγκριση οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου.
26.    Αίτημα συνδημότη μας για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο.
 
 
                                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                                                                                                        
 
 

 

                                                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ  ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ