Πρόσκληση 4ης Σεπτεμβρίου 2017

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜ. ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής                                                  Κόρινθος, 31-08-2017

Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                                             Αριθμ. Πρωτ.: 38419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Τηλ. 27413 61021, 61099

Fax: 27413 61038

Πληρ.   Χουρσαλά Ειρήνη

            Κότσαλου Βενετία

 

                                                                  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.

 

                                                                  1]Μιχ. Χατζή

                                                                  2]Γεωργ. Μουρούτσο

                                                                  3]Παν. Λαμπρινό

                                                             4]Κων. Ζήμο

                                                           5]Στ. Κεφάλα

                                                           6]Βασ. Νανόπουλο

                                                                  7]Μαρ. Καραμαλίκη

                                                                  8]Ανδρ. Σούκουλη

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 4η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Επί εισηγήσεως περί τροποποίησης κανονιστικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων.
  2. Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης άδειας απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης για είσοδο – έξοδο οχημάτων σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην οδό Κολοκοτρώνη 39 στην Κόρινθο.
  3. Επί εισηγήσεως περί χορήγησης άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίου στην ειδική θέση «Μπαθαρίστρα – Παπαλεονάρδου» της Δ.Ε. Κορίνθου.
  4. Επί εισηγήσεως περί χορήγησης άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων.
  5. Επί εισηγήσεως περί χορήγησης αποκλειστικής θέσης στάθμευσης υπηρεσιακού οχήματος του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας του Ν. Κορινθίας (Κτηματική Υπηρεσία) επί της οδού Αράτου 42 στην Κόρινθο.
  6. Επί εισηγήσεως περί αιτούμενων αδειών διέλευσης, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στα πεζοδρομημένα τμήματα εντός του πολεοδομικού κέντρου της πόλης της Κορίνθου.
  7. Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης άδειας διέλευσης και στάθμευσης οχήματος σε πεζοδρομημένο τμήμα εντός του πολεοδομικού κέντρου της πόλης της Κορίνθου.

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

                                                                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

    Δήμαρχος Κορινθίων