ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Κόρινθος, 06.10.2017 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                         Αριθμ. Πρωτ. 45650
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                                                                                                                                                                              
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                          ΠΡΟΣ
Τ.Κ.  201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                              Τον/την ……………………. 
ΠΛΗΡ.: Σούκουλης Αντώνης                                           Μέλος του Συμβουλίου της
ΤΗΛ.: 2741 3 61070                                                       Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου.
 
 
 
 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010, την εγκύκλιο 49/74572/29-12-2010, σας καλούμε για πρώτη φορά σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων που θα γίνει την 10.10.2017 ημέρα της εβδομάδος Τρίτηκαι ώρα 18:30 στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (οδός Κολιάτσου  32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:
 
 
 
1.       Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. ΚΑΠΛΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ.
2.       Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. ΜΕΚΡΙΖΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ.
3.       Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «Θ. ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
4.       Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2018.
                                                                                                                                                                                                                                      Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
            της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ