ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Κόρινθος, 19 Οκτωβρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                   Αριθμ. Πρωτ. 48049
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                                 
Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                    ΠΡΟΣ    
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου                                Τ… ………………………………..                                                                                                
 Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                                Δημοτικό Σύμβουλο
 Τ.Κ.  201 00, Κόρινθος                                                                                                                            
 Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070                                                                                                         
                       
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του   Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την  25η  Οκτωβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη  και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
1.    Εξέταση αιτήματος του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», περί παραχώρησης της χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων και πολιτιστικών χώρων του Δήμου.
2.   Μεταφορά ή μη διαθεσίμων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες Λογαριασμών ν. 250-Κοινού Κεφαλαίου του ν. 24689/97 και ν. 260-Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
3.    Κατανομή ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2017 των σχολικών μονάδων του Δήμου μας (Γ’ Κατανομή) και αποζημίωση των σχολικών τροχονόμων
4.   Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος στο Δήμο Κορινθίων
5.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ.Κ. Κορίνθου»
6.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού»
7.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών επέκτασης wc δημοτικού σχολείου Σοφικού»
8.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (όλων των Τ. & Δ.Κ. πλην Δ.Κ. Γαλατακίου)»
9.       Αίτημα για χορήγηση άδειας εισόδου –εξόδου οχημάτων μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων στην περίοχή «Μπούρμπερι» Εξαμιλίων της Δ.Ε. Κορίνθου
10.    Αίτημα χορήγησης άδειας εισόδου –εξόδου οχημάτων εγκατάστασης εταιρείας με την επωνυμία SERAIKE στην περιοχή «Κρητικά» Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
11. Καθορισμός τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία των κ.κ. Ντάση Αχιλλέα και Ντάση Ελένης, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 758 περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου
12.   Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών αγωνιστικού χώρου γηπέδου Κλένιας»
13.   Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Άσσου –Λεχαίου»
14. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Κ.Χ. Κατακαλίου»
15. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Κέντρου Κατακαλίου»
16. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Κουταλά»
17.    Επιχορήγηση συλλόγων εθελοντών δασοπυροπροστασίας
18.    Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου
19.    Καθορισμός του ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών έτους 2018.
20.    Καθορισμός τέλους εμποροπανηγύρεως  της εορτής του Απ. Παύλου, στη Κόρινθο.
21.    Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017.
22.    Έγκριση προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Κορινθίων 2017-2018.
23.    Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων
24.    Γνωμοδότηση για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων Π.Ε. για το σχολικό έτος 2018 – 2019
25.    Γνωμοδότηση για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2018 – 2019
26. Γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στην Δ.Κ. Εξαμιλίων
27. Γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ. Σολομού
28. Γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Κάτω Αλμυρή Δ.Κ. Γαλατακίου
29. Γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στη θέση «Αγ. Ανδρέας» Τ.Κ. Κόρφου
30.    Διάθεση πιστώσεων
31.    Αίτημα Μαργαρίτας Ιων. Ντούλη, περί χορήγησης αποκλειστικής θέσης στάσης ή στάθμευσης στην οδό Πυλαρινού 103, στη Κόρινθο.
32.  Αίτημα των Παναγιώτη Καλλίρη και Πηνελόπης Χασιλίδου χορήγησης άδειας απότμησης πεζοδρομίου για είσοδο –έξοδο οχημάτων σε υπόγειο χώρο στάθμευσης στην οδό Νοταρά 66, στην Κόρινθο.
33.    Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τέλους ακίνητης Περιουσίας.
34.    Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων ΚΟΚ.
35.    Διαγραφή οφειλών επί του τέλους ακαθαρίστων εσόδων
36.    Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων
37.    Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους κοιμητηρίων
38.    Έγκριση πίστωσης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου.
39.    Συμμετοχή του Δήμου στο διεθνές συνέδριο που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με ιδρύματα του εξωτερικού και θέμα «Εκατονταετηρίδα Ρωσικής Επανάστασης: Σκέψεις για το 21ο Αιώνα».
40.   Συμμετοχή του Δήμου στον 8ο Πανελλαδικό Ταυτόχρονο Δημόσιο Θηλασμό που διοργανώνει η Εθελοντική Ομάδα Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας Κορινθίας.
41.    Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση που διοργανώνει το 3ο Γυμνάσιο Κορίνθου την 27-10-2017.
42.  Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στη πόλη SindelfingenStuttgart, για συμμετοχή στην 7η συνδιάσκεψη  της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης από 9-11/11/2017.
43.  Έγκριση διέλευσης αγωνιστικών αυτοκινήτων στις ειδικές διαδρομές που καθορίζονται εντός των ορίων του Δήμου Κορινθίων για τη διεξαγωγή αγωνιστικών εκδηλώσεων Ο.Μ.Α.Ε.
44.  Έγκριση διέλευσης αγωνιστικών αυτοκινήτων στις ειδικές διαδρομές που καθορίζονται εντός των ορίων του Δήμου Κορινθίων για τη διεξαγωγή του 20ου EnduranceRegularityRally 24 ώρες Ελλάδα.
45.    Έγκριση μετακίνησης και οδοιπορικών του κ. Ζώγκου Ανδρέα – Αντιδημάρχου
46.    Έγκριση μετακινήσεων και οδοιπορικών του κ. Δημάρχου.
                                                                                                                                     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                                                                                                                                                                         ΧΡΗΣΤΟΣ  ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ