Πρόσκληση 24ης Οκτωβρίου 2017

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜ. ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής                                                  Κόρινθος, 20-10-2017

Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                                             Αριθμ. Πρωτ.: 48294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Τηλ. 27413 61021, 61099

Fax: 27413 61038

Πληρ.   Χουρσαλά Ειρήνη

            Κότσαλου Βενετία

                                                                  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.

                                                                  1]Μιχ. Χατζή

                                                                  2]Γεωργ. Μουρούτσο

                                                                  3]Παν. Λαμπρινό

                                                             4]Κων. Ζήμο

                                                           5]Στ. Κεφάλα

                                                           6]Βασ. Νανόπουλο

                                                                  7]Μαρ. Καραμαλίκη

                                                                  8]Ανδρ. Σούκουλη

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 24η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών αποβλήτων στην περιοχή «Μπούρμπερι» Εξαμιλίων της Δ.Ε. Κορίνθου.
  2. Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων εγκατάστασης εταιρείας με την επωνυμία SERA IKE στην περιοχή «Κρητικά» Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.
  3. Επί εισηγήσεως περί καθορισμού τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία με αρ. κτ. 0604003 του Ο.Τ. 758 στην περιοχή «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» του σχεδίου Πόλης της Κορίνθου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

                                                                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

    Δήμαρχος Κορινθίων