ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κόρινθος, 27.10.2017 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       Αριθμ. Πρωτ. 49514
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                                                                                                                                                                              
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                        ΠΡΟΣ
Τ.Κ.  201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                             Τον/την ……………………. 
ΠΛΗΡ.: Σούκουλης Αντώνης                                          Μέλος του Συμβουλίου της
ΤΗΛ.: 2741 3 61070                                                       Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου.
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010, την εγκύκλιο 49/74572/29-12-2010, σας καλούμε για πρώτη φορά σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων που θα γίνει την 01.11.2017 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτηκαι ώρα 15:00 στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (οδός Κολιάτσου  32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:
  
1.   Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. ΜΠΑΡΔΟΥΣΗ ΚΡΙΣΤΟ.
2.   Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. ΡΟΣΑΤΟ ΤΖΟΥΛΙΟ Ο.Ε..
3.   Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
4.      Ονομασία οδού στην περιοχή Ποσειδωνίας της πόλης της Κορίνθου.
5.  Υπόδειξη θέσεων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου  για τη δυνατότητα  μετατόπισης  περιπτέρων.
6.   Απόψεις σχετικά με τις στάσεις του ΚΤΕΛ Ν. Κορινθίας στα διοικητικά όρια της πόλης μας.
                                                                                          Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
            της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
 

                                                                                      ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ