Πρόσκληση 21ης Νοεμβρίου 2017

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γενική Δ/νση

Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών

Τμημ. Αιρετών Οργάνων

Οικονομική Επιτροπή                                                       Κόρινθος, 17-11-2017

Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                                         Αριθμ. Πρωτ.: 53390

Τηλ. 27413 61021

Fax  27413 61038

Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.  

1]Νικ. Σταυρέλη

2]Δημ. Βλάσση

3]Γεωργ. Φαρμάκη

4]Ανδρ. Ζώγκο

5]Δημ. Μπάκουλη

6]Χρ. Κορδώση

7]Βασ. Νανόπουλο

8]Κων. Δημητρόπουλο

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 21η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.      Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2017.

2.      Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

3.      Σύνταξη εισηγητικής έκθεσης Γ΄ τριμήνου του έτους 2017 για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού.

4.      Σύνταξη λίστας δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων για το μήνα Νοέμβριο 2017 και έως τη λήψη νεότερης απόφασης.

5.      Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ προϋπολογισμού μελέτης 4.150.000,00€.

6.      Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 2.360.000,00€.

7.      Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€.

8.      Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€.

9.      Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 30.000,00€.

10.  Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 35.000,00€.

11.  Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 35.000,00€.

12.  Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΟΥΤΑΛΑ προϋπολογισμού μελέτης 14.927,00€.

13.  Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΚΟΥ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ προϋπολογισμού μελέτης 265.000,00€.

14.  Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 37.200,00€.

15.  Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ Κ.Χ. Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ προϋπολογισμού μελέτης 74.000,00€.

16.  Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΟΦΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 310.000,00€.

17.  Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΑΡΓΟΥΣ, ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 350.000,00€.

18.  Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 100.000,00€.

19.  Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου.

20.  Περί της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών Κ.Ε.Π. στη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου Δήμου Κορινθίων.

21.  Περί της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες της πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 και την παράταση αυτής μέχρι 31-12-2017.

22.  Περί της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 14ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου.

23.  Επί εισηγήσεως περί νέου αιτήματος εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση λόγω ελλείμματος γης που αφορά την αρχική ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 129α στο Ο.Τ 258 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής Αγίου Γεωργίου Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.

24.  Περί παράτασης απόδοσης λογαριασμού υπολόγων ενταλμάτων προπληρωμής.

25.  Ορισμός υπολόγων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

26.  Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Δήμαρχος Κορινθίων