ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Κόρινθος, 20.11.2017 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                      Αριθμ. Πρωτ. 53813
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                                                                                                                                                                              
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                      ΠΡΟΣ
Τ.Κ.  201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                          Τον/την ……………………. 
ΠΛΗΡ.: Σούκουλης Αντώνης                                       Μέλος του Συμβουλίου της
ΤΗΛ.: 2741 3 61070                                                   Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου.
 
 
   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010, την εγκύκλιο 49/74572/29-12-2010, σας καλούμε για πρώτη φορά σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων που θα γίνει την 24.11.2017 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευήκαι ώρα 16:30 στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (οδός Κολιάτσου  32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:
 
 
1. Γνωμοδότηση κατόπιν ελέγχου της δυνατότητας μετατόπισης περιπτέρου ευρισκόμενου στη συμβολή των οδών Κολιάτσου και Ερμού έναντι Δημαρχείου (έγγραφο 47360/2017 του τμήματος Εμπορίου και Υπηρεσιών του Δήμου).
2.   Γνωμοδότηση κατόπιν ελέγχου  θέσεων μεταφοράς  περιπτέρου επί της οδού Λεωφόρο Αθηνών στον συνοικισμό Κορίνθου (έγγραφο 50513/2017 του τμήματος Εμπορίου και Υπηρεσιών του Δήμου).
                                                                                                                                                                                                                                   Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
            της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
 

                                                                                          ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ