Πρόσκληση 22ας Δεκεμβρίου 2017

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜ. ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής                                                  Κόρινθος, 18-12-2017

Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                                             Αριθμ. Πρωτ.: 59367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Τηλ. 27413 61021, 61099

Fax: 27413 61038

Πληρ.   Χουρσαλά Ειρήνη

            Κότσαλου Βενετία

                                                                  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.

                                                                  1]Μιχ. Χατζή

                                                                  2]Γεωργ. Μουρούτσο

                                                                  3]Παν. Λαμπρινό

                                                             4]Κων. Ζήμο

                                                           5]Στ. Κεφάλα

                                                           6]Βασ. Νανόπουλο

                                                                  7]Μαρ. Καραμαλίκη

                                                                  8]Ανδρ. Σούκουλη

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 22α Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Επί εισηγήσεως περί σύνταξης σχεδίου Κανονισμού Πρασίνου Δήμου Κορινθίων.
 2. Επί εισηγήσεως περί καθορισμού τιμής μονάδας για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία με αρ. κτ. 0604003 του ΟΤ. 758 στην περιοχή «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» του σχεδίου πόλης της Κορίνθου.
 3. Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίου στην ειδική θέση «Μπαθαρίστρα – Παπαλεονάρδου» της Δ.Ε. Κορίνθου.
 4. Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων εγκατάστασης πλυντηρίου επί της Λεωφ. Αθηνών αρ. 148 στην Κόρινθο στον Αναστάσιο Ζορμπά.
 5. Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων στην οδό Αγίας Άννας με αρ. 3 στην Κόρινθο.
 6. Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων στην οδό Νοταρά 17 στην Κόρινθο.
 7. Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων στην οδό Αγίου Σπυρίδωνα στην Κόρινθο.
 8. Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης με απότμηση του πεζοδρομίου στην οδό Μουσών 28 στον Άγιο Γεώργιο της πόλης της Κορίνθου.
 9. Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης χορήγησης αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Σισύφου 64 στην Κόρινθο.
 10. Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης χορήγησης αποκλειστικής θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Βοσπόρου 4 στην Κόρινθο.
 11. Επί αιτήσεως θεραπείας κατά απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

                                                                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

    Δήμαρχος Κορινθίων