Πρόσκληση 2ας Ιανουαρίου 2018

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Γενική Δ/νση
Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών
Τμημ. Αιρετών Οργάνων
Οικονομική Επιτροπή                                                       Κόρινθος, 29-12-2017
Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                                         Αριθμ. Πρωτ.: 60812
Τηλ. 27413 61021
Fax  27413 61038
Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π ρ ο ς τους κ.κ.   
1]Νικ. Σταυρέλη
2]Δημ. Βλάσση
3]Γεωργ. Φαρμάκη
4]Ανδρ. Ζώγκο
5]Δημ. Μπάκουλη
6]Χρ. Κορδώση
7]Βασ. Νανόπουλο
8]Κων. Δημητρόπουλο
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 2α Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018.
2. Ορισμός υπολόγων για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
 

Leave a Comment