ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 
                         
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Κόρινθος,  26 Ιανουαρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                     Αριθμ. Πρωτ. 3425
 

  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       

 

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

  Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                       

 

 Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                                                        

   Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                                        
                                                                                                          
   Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                                                                        
Τ.Κ.20100, Κόρινθος                                                                                                                      
 Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070                                                                                                      
                             
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την  30η Ιανουαρίου 2018 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη  και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος)  με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 1. Έγκριση της αριθ. 123/29-12-2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. ‘’ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ΄΄ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017
 2. Συμμετοχή στο πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2018
 3. Τροποποίηση της αριθμ. 5/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σε ότι αφορά την  αποδοχή της παράτασης του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης Σύστασης Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού για το Πρόγραμμα «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα (ΣΒΑΚ)» και  εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της
 4. Κάλυψη θέσης προσωπικού κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας (άρθρ. 81 παρ 1 Ν 4483/2017).
 5. Κάλυψη θέσης προσωπικού κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ5 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ (άρθρ. 81  παρ 1 Ν 4483/2017).
 6. Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθια, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4071/2012.
 7. Έγκριση Καρναβαλικών εκδηλώσεων έτους 2018.
 8. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού πολυσύχναστων παραλιών καθώς και για τα θέματα εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής και πρόσληψης ναυαγοσωστών για την προστασία των λουομένων.
 9. Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου
 10. Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 9ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου
 11. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην πλατεία Αντιδημάρχου Ι. Ανδρέου
 12. Μνημόνιο συνεργασίας ΕΦ.Α.ΚΟΡ.  με Δήμο Κορινθίων για την λειτουργία του Κάστρου Αγιονορίου
 13. Ονοματοδοσία οδών στην Τ.Κ. Σολομού
 14. Ανάκληση της αριθ. 452/2017 Α.Δ.Σ. περί ονοματοδοσίας ανώνυμων οδώνστην περιοχή Μπαθαρίστρα- Δέλτα Κορίνθου
 15. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στην πλατεία Παναγή Τσαλδάρη για τοποθέτηση παιχνιδιών την περίοδο των Απόκρεω έως το Πάσχα
 16. Έγκριση Κανονισμού Πρασίνου Δήμου Κορινθίων
 17. Έγκριση καταστροφής υλικών ασήμαντης αξίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 18. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πλατείας Κάτω Αλμυρής» (αριθμός μελέτης 105/2013)
 19. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου Ολοκλήρωση ανάπλασης περιβάλλοντος χώρου παλαιού ελαιοτριβείου Αλαμάνου.
 20. Επί αιτήματος εξώδικου προσδιορισμού τιμής μονάδος επικειμένων στο Ο.Τ. 218 του σχεδίου Πόλης Κορίνθου περιοχή Αγ. Γεωργίου
 21. Αίτημα αποζημίωσης γης και επικειμένων με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου, στα Ο.Τ. 739,741,747
 22. Αίτηση της κας Αγγελικής Μοσχάκη του Ιωάννη, περί εξώδικου συμβιβασμού ως προς τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ελλείματος γης και επικειμένων για την ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0638007 στην περίμετρο του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Δήμου Κορινθίων
 23. Αίτημα εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό τιμής μονάδος που αφορά αποζημίωση γης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης και αποζημίωσης επικειμένων στα Ο.Τ. 623 & ΚΧ 622 στο σχέδιο περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου
 24. Καθορισμός τιμής μονάδας για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος από την ιδιοκτησία με αρ. κτ. 0513010 του Ο.Τ. 666 στην περιοχή «Μπαθαρίστρα  – Δέλτα» του σχεδίου πόλης της Κορίνθου
 25. Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης
 26. Αίτημα κας Σαβίνας Κουτσουδάκη, για χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων στην οδό Αγίου Σπυρίδωνα στην Κόρινθο
 27. Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων στην οδό Αγίας Άννης με αρ. 3 στην Κόρινθο
 28. Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης με απότμηση πεζοδρομίου στην οδό Μουσών 28 στον Άγιο Γεώργιο της πόλης της Κορίνθου
 29. Χορήγηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Σισύφου 64 στην Κόρινθο
 30. Χορήγηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Βοσπόρου 4 στην Κόρινθο
 31. Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2018
 32. Αίτημα σπουδάστριας ΑΕΙ για πρακτική άσκηση στο Δήμο
 33. Έγκριση μετακινήσεων κ. Δημάρχου εκτός έδρας και οδοιπορικά
 34. Αίτημα συνδημότη μας για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο
 

                                                             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                                                                                                       

 
 
                                                                                                   ΧΡΗΣΤΟΣ  ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ