ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Κόρινθος, 02.02.2018 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                         Αριθμ. Πρωτ.4291
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                                                                                                                                                                              
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                         ΠΡΟΣ
Τ.Κ.  201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                             Τον/την ……………………. 
ΠΛΗΡ.: Σούκουλης Αντώνης                                          Μέλος του Συμβουλίου της
ΤΗΛ.: 2741 3 61070                                                      Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου.
 
  
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010, την εγκύκλιο 49/74572/29-12-2010, σας καλούμε για πρώτη φορά σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων που θα γίνει την 06.02.2018 ημέρα της εβδομάδος Τρίτηκαι ώρα 15:00 στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (οδός Κολιάτσου  32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:
 1.       Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του  κ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ που λειτουργεί επί της οδού Πυλαρινού 59, στην Κόρινθο.
2.       Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της  κας. MILLERTETYANA που λειτουργεί επί της οδού Δαμασκηνού 85-87, στην Κόρινθο.
3.       Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του  κ. ΛΑΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ που λειτουργεί επί της οδού Γ. Παπανδρέου 8 και Ερμού, στην Κόρινθο.
4.       Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του  κ. ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΙΩΑΝΝΗ που λειτουργεί επί της οδού Αγίου Νικολάου 29, στην Κόρινθο.
5.       Ονοματοδοσία οδών στην περιοχή Αγίου Σπυρίδωνα.
6.       Λειτουργία νέου ΚΕΠ στην Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου και συγκεκριμένα στον Συνοικισμό Κορίνθου.
7.       Τοποθέτηση μικρών κάδων στον πεζόδρομο από την οδό  Κύπρου έως Αποστόλου Παύλου.
                                                                                                                                                Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
            της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ

Leave a Comment