Πρόσκληση 6ης Φεβρουαρίου 2018

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γενική Δ/νση

Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών

Τμημ. Αιρετών Οργάνων

Οικονομική Επιτροπή                                                       Κόρινθος, 02-02-2018

Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                                         Αριθμ. Πρωτ.: 4418

Τηλ. 27413 61021

Fax  27413 61038

Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.  

1]Νικ. Σταυρέλη

2]Δημ. Βλάσση

3]Γεωργ. Φαρμάκη

4]Ανδρ. Ζώγκο

5]Δημ. Μπάκουλη

6]Χρ. Κορδώση

7]Βασ. Νανόπουλο

8]Κων. Δημητρόπουλο

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 

 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 6η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.      Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018.

2.      Σύνταξη πρώτης λίστας δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων και έως την λήψη νεότερης απόφασης.

3.      Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων και διαχειριστικού απολογισμού της επιτροπής διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων για το εξάμηνο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2017.

4.      Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΑΡΓΟΥΣ, ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 350.000,00€.

5.      Επανακαθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου για τη λειτουργία κυλικείου – αναψυκτηρίου στο κτίριο του πρώην σιδηροδρομικού σταθμού Κορίνθου, όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου Κορινθίων.

6.      Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (πρώην δημοτικά σφαγεία) στην περιοχή Αρχαίο Λιμάνι ή Πουρνερί Αρχαίας Κορίνθου.

7.      Περί της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου.

8.      Περί της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου.

9.      Απόδοση λογαριασμού υπολόγων ενταλμάτων προπληρωμής.

10.  Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Δήμαρχος Κορινθίων

Leave a Comment