Ανακοίνωση αναστολής δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κόρινθος, 16-03-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                      Αριθμ. Πρωτ. 9441

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γενική Δ/νση

Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών

Τμημ. Αιρετών Οργάνων

Οικονομική Επιτροπή

Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                          

Τηλ.  27413 61021, 61099                                          

Fax:  27413 61038                                           

Πληρ.  Χουρσαλά Ειρήνη                          

email: i.choursala@korinthos.gr  

       

                                                                                                                                                       

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προσωρινής αναστολής εκτέλεσης πράξεων σχετικά με τη διεξαγωγή δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (πρώην δημοτικά σφαγεία) στην περιοχή Αρχαίο Λιμάνι ή Πουρνερί Αρχαίας Κορίνθου.

 

 

  Με την από 14-03-2018 προσωρινή διαταγή της Πρωτοδίκου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο Κορινθίων στις 15-03-2018, ανεστάλη προσωρινά η εκτέλεση α)της αριθμ. 50/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εν θέματι εκμίσθωση, β)της αριθμ. 5240/2018 διακήρυξης Δημάρχου Κορινθίων για την εν θέματι εκμίσθωση και γ)της 7694/2018 ανακοίνωσης Δημάρχου Κορινθίων περί νέας ημερομηνίας διεξαγωγής δημοπρασίας για την εν θέματι εκμίσθωση.

  Κατόπιν των ανωτέρω ανακοινώνουμε ότι αναστέλλεται η διεξαγωγή δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (πρώην δημοτικά σφαγεία) στην περιοχή Αρχαίο Λιμάνι ή Πουρνερί Αρχαίας Κορίνθου, η οποία, με την αριθμ. 7694/2018 ανακοίνωση Δημάρχου, είχε προγραμματιστεί για την 19η Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30-10:00.   

 

Ο

Δήμαρχος Κορινθίων

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ