ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Κόρινθος, 16.03.2018 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                          Αριθμ. Πρωτ. 9436
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                                                                                                                                                                              
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                          ΠΡΟΣ
Τ.Κ.  201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                            Τον/την ……………………. 
ΠΛΗΡ.: Σούκουλης Αντώνης                                         Μέλος του Συμβουλίου της
ΤΗΛ.: 2741 3 61070                                                      Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου.
    
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010, την εγκύκλιο 49/74572/29-12-2010, σας καλούμε για πρώτη φορά σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων που θα γίνει την 20.03.2018 ημέρα της εβδομάδος Τρίτηκαι ώρα 15:00 στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (οδός Κολιάτσου  32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:
 
1.       Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της  εταιρείας Σ. ΚΟΛΟΚΑΣ – Μ. ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ Ο.Ε. που λειτουργεί επί της οδού Κολιάτσου 40, στην Κόρινθο.
2.       Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της  εταιρείας Ε. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ – Ν. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. που λειτουργεί επί της οδού Κροκιδά 1 και Δαμασκηνού, στην Κόρινθο.
3.       Ονοματοδοσία διανοιγμένων οδών του οδικού δικτύου στην περιοχή «Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου».
4.       Σχετικά με την έκδοση αποφάσεων που αφορούν την άσκηση υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου, την λειτουργία Εμποροπανηγύρεων, Χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων Δήμου Κορινθίων.
5.       Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 10/2016 απόφασής μας και λήψη νέας περί Ονοματοδοσίας της ανωνύμου οδού όπισθεν της οδού ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ στην περιοχή «Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου».
6.       πρόταση περί παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου σε περιοχές εκτός σχεδίου στην πόλη της Κορίνθου για την τοποθέτηση υπέργειων Μονάδων Οπτικού Δικτύου (καμπίνων) από την εταιρεία «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.»
                                                                                                                                                 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
            της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ