Πρόσκληση 2ας Απριλίου 2018

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜ. ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής                                                  Κόρινθος, 29-03-2018

Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                                             Αριθμ. Πρωτ.: 11315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Τηλ. 27413 61021, 61099

Fax: 27413 61038

Πληρ.   Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία

 

                                                                  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.

                                                                  1]Μιχ. Χατζή

                                                                  2]Χαραλ. Καμπούρη

                                                                  3]Γεωργ. Φαρμάκη

                                                             4]Κων. Ζήμο

                                                           5]Στ. Κεφάλα

                                                           6]Βασ. Νανόπουλο

                                                                  7]Μαρ. Καραμαλίκη

                                                                  8]Θεμ. Κουτσογκίλα

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 2α Απριλίου 2018, ημέρα Μεγ. Δευτέρα και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης χορήγησης άδειας διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου οχημάτων εγκατάστασης ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ της εταιρείας με διακριτικό τίτλο «ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΑΕ» στη θέση «Μαγούλα» της Δ.Κ. Κορίνθου.
  2. Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης χορήγησης άδειας διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου συνεργείου αυτοκινήτων της «ΑΦΟΙ ΝΙΚ. ΚΟΛΛΙΑ Ο.Ε.» στην θέση «Καραβοστάσι» Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.
  3. Επί εισηγήσεως για χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων στην οδό Νοταρά 17 στην Κόρινθο.
  4. Επί εισηγήσεως για τοποθέτηση σήμανσης έμπροσθεν εισόδου-εξόδου του σχολικού συγκροτήματος στην οδό Γ. Παπανδρέου στην πόλη της Κορίνθου.
  5. Επί εισηγήσεως περί άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής «Αγιαννιώτικα» για την ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 021420 στα Κ.Χ 336 και Ο.Τ 337 σε συμμόρφωση με την υπ΄ αριθμ. 231/2013 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου ή επανεπιβολής της.
  6. Επί  εισηγήσεως για κοπή δένδρου.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

                                                                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

    Δήμαρχος Κορινθίων