Πρόσκληση 2ας Μαΐου 2018

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής                                                  Κόρινθος, 27-04-2018

Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                                             Αριθμ. Πρωτ.: 14290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Τηλ. 27413 61021, 61099

Fax: 27413 61038

Πληρ.   Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία

 

                                                                  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.

                                                                  1]Μιχ. Χατζή

                                                                  2]Χαραλ. Καμπούρη

                                                                  3]Γεωργ. Φαρμάκη

                                                             4]Κων. Ζήμο

                                                           5]Στ. Κεφάλα

                                                           6]Βασ. Νανόπουλο

                                                                  7]Μαρ. Καραμαλίκη

                                                                  8]Θεμ. Κουτσογκίλα

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 2α Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Επί προτάσεως περί τροποποίησης κανονιστικής απόφασης περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – επέκτασης ελεγχόμενης στάθμευσης στην πόλη της Κορίνθου.
  2. Επί εισηγήσεως περί ελέγχου συμβολής δημοτικής οδού με αγροτική, για διαμόρφωση εισόδου-εξόδου οχημάτων μονάδας logistics της εταιρείας Π. ΚΟΥΙΝΗΣ – Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.Τ.Ε. με διακριτικό τίτλο «FRIGOCAT OETE» στη θέση «ΛΟΥΤΣΑ – ΠΑΠΠΑ» του Δήμου Κορινθίων.
  3. Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης χορήγησης άδειας διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου έμπροσθεν του Ναού Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Κορίνθου στην Κόρινθο.
  4. Επί εισηγήσεως για χορήγηση μιας αποκλειστικής θέσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Αράτου με αρ. 5 στην Κόρινθο.
  5. Επί εισηγήσεως περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων στον κοινωφελή χώρο ΚΦ 605.
  6. Επί εισηγήσεως περί αιτήσεως του Σωτ. Κατεμή, που αφορά γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στην Δημοτική ενότητα Αρχαίας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων κατά τα οριζόμενα της παρ.1 του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

                                                                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

    Δήμαρχος Κορινθίων

Leave a Comment