Πρόσκληση 9ης Μαΐου 2018

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γενική Δ/νση

Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών

Τμημ. Αιρετών Οργάνων 

Οικονομική Επιτροπή                                                                 Κόρινθος, 0805-2018

Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                                        Αριθμ. Πρωτ.: 15142

Τηλ. 27413 61021 

Fax  27413 61038

Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.  

1]Κων. Ζήμο

2]Δημ. Βλάσση

3]Γεωργ. Φαρμάκη

4]Ανδρ. Ζώγκο

5]Δημ. Μπάκουλη

6]Χρ. Κορδώση

7]Βασ. Νανόπουλο

8]Κων. Δημητρόπουλο

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 9η Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.      Ορισμός υπολόγων για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.

  Η συζήτηση του ανωτέρω θέματος κρίνεται κατεπείγουσα, διότι πρέπει να γίνει πληρωμή προνοιακού επιδόματος σε δικαιούχο, κατόπιν κοινοποίησης σχετικής δικαστικής απόφασης, στης οποίας το διατακτικό ο Δήμος Κορινθίων οφείλει να συμμορφωθεί άμεσα.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Δήμαρχος Κορινθίων